05 พฤษภาคม 2565

พม.จับมือ Dtac ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยทักษะการขายบนโลกออนไลน์"

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ภายใต้โครงการ "ดีแทค เน็ตทำกิน" จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการขายออนไลน์ ให้แก่กลุ่มสตรีราษฎรบนพื้นที่สูง ชาวเผ่าม้ง จังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟ แมคคาเดเมีย และธุรกิจโฮมเสตย์ ซึ่งเป็นอาชีพและธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่ เกิดช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งราษฎรบนพื้นที่สูงจะมีความรู้ด้านดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของตนเองที่น่าสนใจ และมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายที่น่าติดตาม

ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้วางแผนการดำเนินการต่อยอด เพื่อขยายความรู้ให้เพิ่มขึ้นในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์และพัฒนาแพลตฟอร์มแก่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและสังคมต่อไป นายอนุกุล กล่าวในตอนท้าย