31 พฤษภาคม 2565

พิธีการแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2022

กรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนไทยไปช้อป  OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP  กว่า 2,000 บูธ  OTOPชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมจับมือพันธมิตรภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้าและบริการส่งอาหาร โดยสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงข่าวจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรม และคณะทำงานบริหารจัดการงาน ร่วมกันแถลงข่าว ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้  รวมทั้งพัฒนา   ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า  การจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ถือเป็น  การส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก  ให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค เพื่อสร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน  


ภายในงาน มีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย  1. โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี 3. โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว   กว่า 2,000 บูธ  4. โซนโอทอปชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ  5. โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด : เป็นการจัดแสดงผลงานการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้า  OTOP     ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดดิ้ง  (ประเทศไทย) จำกัด และไฮไลท์สำคัญที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด ได้แก่ โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  4 ภาค โซนศิลปิน OTOP  จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 60 รายที่ โซน First Lady ที่จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด แต่มีดีไซส์ที่ทันสมัยเหมาะกับทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย และกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงานอีกมากมาย  รวมถึงการจับสลากรางวัลชิงโชค เพียงท่านซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อร่วมลุ้น Gift Voucher วันละ 10 รางวัล เฉลี่ยวันละ 40,000 บาท และในวันสุดท้ายของการจัดงานร่วมลุ้นรับทองคำ มูลค่ากว่า 400,000 บาท นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้าและบริการส่งอาหาร เพื่ออำนวย  ความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในงานครั้งนี้ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้านสำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 โดยเราได้เน้นย้ำ   ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคน จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็มและต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมงาน  นอกจากนี้ในระหว่างการจัดงานเรากำหนดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด – 19 อีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน เราได้เน้นย้ำให้ทุกร้านค้าให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมงานร่วมกันรักษาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายในงานเรามีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบเป็นระยะตลอดการจัดงาน“กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างงาน    สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท   จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ในงาน “OTOP Midyear 2022” พร้อมพบกับความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลิน ไม่น้อยกว่า 2,000 ร้านค้า โดยงานจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี หรือท่านใดที่ไม่มีเวลาแวะมาเลือกซื้อ เลือกช้อปกันที่เมืองทอง    ก็สามารถร่วมอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมอุดหนุนสินค้าของคนไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืนสืบไป” นายสมคิด กล่าว.
30 พฤษภาคม 2565

เอสซีจี เซรามิกส์ ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ดันกระเบื้อง COTTO ปักหมุด “สุดยอดแบรนด์”

ยาวต่อเนื่องกว่า 10 ปี  ด้วยโมเดลนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งของแบรนด์ ด้วยรางวัลคุณภาพ  “ Thailand’s Most Admired Brand 2022 สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 11ในฐานะ “แบรนด์ที่สามารถครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1” ในหมวดกระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย  โดยนิตยสาร BrandAge  ตอกย้ำให้กระเบื้อง COTTO มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่เพียง “วัสดุตกแต่ง ” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ COTTO ยังมองไปถึง การมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันของผู้คน สังคมและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ฉลาก เอสซีจี กรีนชอยส์ (SCG Green Choice) ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (Self-Declared) ตามมาตรฐาน ISO 14021 

นายนำพล  มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จของกระเบื้อง COTTO จากการได้รับรางวัล “ Thailand’s Most Admired Brand 2022 สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน”   ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ว่า “ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กระเบื้อง COTTO ได้รับความเชื่อมั่น ให้เป็น “แบรนด์” อันดับ 1 ต่อเนื่องมาตลอดนั้นทำให้ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาของ COTTO ในวันนี้  เรามองข้ามผ่านคุณสมบัติของ “กระเบื้อง” ที่เป็นเพียง วัสดุตกแต่ง ของบ้านแต่หมายรวมถึง การมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันของผู้คน สังคมและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไปด้วยกัน  


นายนำพล  มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 

การแพร่ระบาดของโควิด 19 อาจเป็นตัวเร่งที่ส่งผลให้เราได้หวนตระหนักถึง ที่พักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของการพักอาศัย ในกลุ่ม COTTO Health & Clean อาทิ กระเบื้อง Hygienic Tile หรือกระเบื้องยับยั้งแบคทีเรีย ที่เปิดแนะนำตัวก่อนหน้าการแพร่ระบาด โควิด 19  และยังคงพัฒนาต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติของสาร Silver Nano ที่ปล่อยประจุบวกเพื่อยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้อง ได้มากถึง 90% ตลอดอายุการใช้งาน จากการรับรองผลการทดสอบและควบคุมโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS Z-2801 ทนต่อทุกสภาพการใช้งาน ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากการสัมผัส และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม   หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน ของ กระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION ที่มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89 % ภายใน 30 นาที เมื่อติดตั้งกระเบื้อง AIR ION บนพื้นที่การใช้งาน เพียง 40% ของห้อง** และยังสามารถเพิ่มมวลอากาศสดชื่น โดยไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนในบ้านภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้มั่นใจ ทุกครั้งที่เลือกใช้กระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งภายใต้แบรนด์ COTTO ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ช่วยโลกด้วยอย่างแน่นอนมาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น” นายนำพลกล่าว และเพิ่มเติมว่า 

“ ล่าสุด คอตโต้ได้รับความสำเร็จจากการนำ Waste ในกระบวนการการผลิตนำหมุนกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยการเปิดตัวกระเบื้อง ECO Collection ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดการใช้พลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผ่านแนวทาง ‘ESG 4 Plus’ อีกทั้งยังไม่ลืมตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำเทรนด์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและมุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ หรือ  New Normal ของแบรนด์ COTTO เพิ่มมากขึ้น ” นายนำพลกล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมสินค้าพร้อมขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่  https:/www.cottolife.com/  และLine Official Account : @COTTOlife >> http://bit.ly/2D5BeJd  หรือเยี่ยมชมเลือกซื้อได้ที่ COTTO Life  ทั้ง 3 สาขา กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น  นอกจากนี้ยังมีร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำ หรือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ 

**ภายใต้การทดสอบ : ตามมาตรฐาน SS 554:2016 Singapore standard โดยสถาบัน ALS Laboratory Group (Thailand) และ JIS B 9929:2006 Standard for measuring methods of airbone ion density (FOREIGN STANDARD)  โดยสถาบัน TUV SUD ประเทศสิงค์โปร์

GIT เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ ชู GIT Standard

ดันอุตสาหกรรมกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย แข่งขันเวทีโลกอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ จัดงาน GIT Open House โชว์ศักยภาพงานบริการ มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Creating Trust and  Excellence) พร้อมเปิดตัว GIT Standard ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า สถาบันได้จัดกิจกรรม GIT Open House เพื่อเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Creating Trust and  Excellence) โดย GIT ได้มีการออกแบบและใช้โลโก้ใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย จดจำง่ายและเป็นสากล โดยการออกแบบโลโก้สื่อความหมายถึงภารกิจหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1. การเป็นผู้วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 2. การเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 3. การเป็นผู้ วิจัย และ พัฒนาระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย 4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในทุกภาคส่วน 5. การเป็นสถาบันหลักของชาติ และการมีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 6. การเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


โดยสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (Diamond Shape) ที่สะท้อนถึงการเจียระไน ความเฉียบคม  และความเป็นไทย จัดเรียงในรูปแบบแนวคลื่นที่สื่อให้เห็นถึงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

กิจกรรม GIT Open House ไม่เพียงแต่เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดตัว GIT Standard มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลโดยใช้ GIT Standard ประกอบด้วย 1. มาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 2. มาตรฐานด้านโลหะมีค่า 3. มาตรฐานด้านบุคลากรของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ สถาบันยังผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้กับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับห้องปฏิบัติการในทุกด้าน 
ภายในงานยังมีการแนะนำนวัตกรรมในงานบริการต่างๆ ของสถาบัน ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานสีสำหรับทับทิม ไพลิน และพัดพารัชชา ซึ่งเป็นอัญมณีที่สำคัญและได้รับความนิยมในตลาด การพัฒนา AI เพื่อระบุแหล่งกำเนิด (Origin Determination) สำหรับพลอยคอรันดัมและอัญมณีอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อสามารถให้บริการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ การแนะนำระบบฐานข้อมูลวิชาการและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ศูนย์ฝึกอบรมที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านต่างๆ อาทิ นักอัญมณีศาสตร์ นักวิชาการโลหะมีค่า นักออกแบบ ได้ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำกับผู้ที่เข้าร่วมงาน


การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะมีส่วนช่วยในการต่อยอดธุรกิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  ซึ่งเราชาว GIT ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จะมุ่งมั่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Creating Trust and Excellence) ในฐานะศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 634 4999 ต่อ 635-642


ยินดีกับ"วศิน วรรณพฤกษ์"ผอ.ฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด(รฟฟท.)รับรางวัลพิฆเนศวรผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น


ศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ฟ.ท. จำกัด  (รฟฟท.)
รับรางวัลพิฆเนศวร ผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 10 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพิจารณาและตัดสินมอบให้กับนักจัดรายการ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการทั้งจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ต ทีวีเน็ต รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555
ศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ฟ.ท. จำกัด

ในการนี้ มีผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ อาทิ "พีค-ฟ้าใส" คว้านำชาย-หญิง ด้าน "อิน-จ๊อบ" คู่"พระ-นาย"ยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฏฐ์ อัฏฐวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์พ่อแก่และ ประธานกรรมการมูลนิธิแสงธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ผู้จัดละคร ดาวย้อมแสง และกรรมการ ผู้จัดการบริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด น้ำฝน-เพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล Mrs. Thailand 2022 และนักแสดงจาก พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดี ผู้ไม่ตาย ททบ.5HD

รางวัลสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นักแสดงจากซีรีส์ธรรมะ นาง วิสาขา , ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด, ดร.วโรดม ศิริสุข โปรดิวเซอร์ละคร เจ้าหญิงหลงยุค ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี , คุณฮันนี่-ณภัค มุทธาเสถียร นางเอกจากซีรีส์ธรรมะเรื่อง นางวิสาขา , ณิชาณัฐ เสตะสวัสดิพงษ์ ฑูตการท่องเที่ยว และทูตการกีฬาประจำเขตลาดกระบัง ปี 2021 , ภูมิอุรา คงสุข เจ้าของแบรนด์ Merryning Shop , นิปุณ แก้วเรือน มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ 2021

รางวัลสาขา รายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการทุบโต๊ะข่าวช่อง AmarinTV

รางวัลสาขา ผู้รับรางวัล : ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าว รายการทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวีเอชดี 34

รางวัลสาขา รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงดีเด่น ได้แก่ รายการ เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า (The Ladies) ช่อง MONO29 รับรางวัล : แคทรียา อิงลิช และ ชลนที อักษรสิงห์ชัย

รางวัลสาขา รายการส่งเสริมเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ สารพันลั่นทุ่ง (บางเขน) ช่อง ThaiPBS ผู้รับรางวัล อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์,บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรม ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทยพีบีเอส และพิธีกรรายการสารพันลั่นทุ่ง (บางเขน)

รางวัลสาขา สถานีโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE31 ผู้รับรางวัล : เบญจวรรณ สุวรรณสุขุม ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ช่อง ONE3T

รางวัลสาขา รายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ทุบโต๊ะข่าวช่อง AmarinTV ผู้รับรางวัล ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าว

รางวัลสาขา ผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ ณัฐพงศ์ นาสิริกุล สถานีโทรทัศน์ TNN

รางวัลสาขา รายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการบันเทิงไทยรัฐ ช่องไทยรัฐทีวี ผู้รับรางวัล : แจ็คเกอรีน ขวัญ เรือนขวัญ ขุนวงศ์ เชอรี่- ณัฐญานี รัตนไพฑูรย์ และพลอย พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย

รางวัลสาขา รายการวาไรตี้ดีเด่น ได้แก่ รายการ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โดย ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ช่องมายาทีวี

รางวัลสาขา รายการวิทยุสายวายยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ FM ONEY ME ทาง 103.5 โดย ดีเจ มิก-ธีรภัทร, ดีเจ หนักแน่น นรินโชติ และ ดีเจ ริว ฐิติชัย

รางวัลสาขา สำนักข่าวออนไลน์ยอดนิยม แก่ สานักข่าว Spark Update

รางวัลสาขา เว็บไซต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เว็บไซต์mgronline.com โดย คุณสุรวิชช์ วีรวรรณ ผู้บริหาร บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

รางวัลสาขา พิธีกรชายดีเด่น ได้แก่ แมทธิว ดีน จากรายการ วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี คนดัง (One Day With Matthew) ช่อง MONO29

รางวัลสาขา พิธีกรหญิงเด่น ได้แก่ ไดอาน่า จงจินตนาการ จากรายการ DND TALK บุคคลต้นแบบ ช่อง MONO29 รางวัลสาขา รายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ปัญญา ตลาดแตก รองเวิร์คพอยท์ ผู้รับรางวัล : ปวีร์ ศรีพันพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

รางวัลสาขา นักแสดงสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น ได้แก่ โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง8 ลิตา-พัชร์ลิตา จิระพิทักษ์ชัย จากละคร เขยบ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ ช่อง 7HD

รางวัลสาขา ผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น ได้แก่ วศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จํากัด

รางวัลสาขา ผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ ณัฐพงศ์ นำศิริกุล จาก สถานีโทรทัศน์ TNN

รางวัลสาขา ศิลปินผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

รางวัลสาขา ศิลปินร้อยล้านวิว ได้แก่ จีรพรรณ บุญชิต (กวาง) เจ้าของเพลง มักอ้ายหลายหลายเด้อ

รางวัลสาขา ศิลปินผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ปลื้ม-ภูมิรพี จําภู่ ศิลปินเจ้าของเพลงฮิต มีสิทธิ์แค่รัก” และเพลง “นักรบเสื้อกราวน์

รางวัลสาขา ศิลปิน ดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ วง ATLAS ค่าย xoxo entertainment

รางวัลสาขา ศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ เด่น ได้แก่ วง Berry Berry

รางวัลสาขา เพลงประกอบละครแห่ง ได้แก่ เพลง PROMISE YOU เพลงประกอบละคร Dare To Love ให้รักพิพากษา ร้องโดย กองทัพ พีค

รางวัลสาขา เพลงประกอบละครดีเด่น ได้แก่ ศักดิ์ศรีในหัวใจ จากละคร หนี้เกียรติยศ ช่อง 7HD คําร้องทํานองโดย แจ็ก ไอเฟล ผู้รับรางวัล แจ๊ก ไอเฟล

รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ ปราโมทย์ สุขสถิต หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย , ณฐกร ไตรกิศยเวช นักกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ และนักแสดงจากละคร พิภพหิมพานต์ ไทยทีวีสีช่อง 3 และ กิตติพงษ์ ปลื้มปรีภาพ นักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และนักแสดง จากละคร วานวาสนา ช่องONE31

รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ได้แก่ กันต์-ณัฐชากช วงค์เทวัญ คณะลิเก กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ

รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ได้แก่ กมลชนก บวรสืบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย

รางวัลสาขา นักแสดงจิตอาสาเพื่อสังคม ได้แก่ โดนัท-อิสริย์ ระบอบ จากละคร พระคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ 9MCOTHD

รางวัลสาขา ห้องเสื้อผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติดีเด่น ได้แก่ ดาวิส ปรานต์ลภณ เจ้าของห้องเสื้อ ดีวิส

รางวัลสาขา ผู้สนับสนุนเยาวชนไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchange

รางวัลสาขา บุคคลเบื้องหลังดีเด่น ได้แก่ ฌานฉลาด ทวีทรัพย์ และ เดชาธร นรธีร์เมธา (ป๋อง ซีเบท)

รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจความงามระดับสากลยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณวิศรุต กริ่มทุ่งทอง ผู้บริหารวลีรัตน์คลินิก


รางวัลสาขา เอฟเฟ็กต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ มาร์ค ดราก้อน เอฟเฟ็กต์ ไทยแลนด์ จากละคร เสาร์ 5 ช่อง 7HD

รางวัลสาขา นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ น้องต้น -ด.ช.ธราธิป กาญจนศิลป์ จากละคร เสาร์5 และ สายเปล ช่อง 7HD


รางวัลสาขา นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ รีวอร์ด-จิรัฏฐ์ อาคาสุวรรณ นักแสดงจาก มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกล และคนเพี้ยน ช่อง GMM25

รางวัลสาขา นักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ ณราวิชญ์ เลิศรัตนโกสุมภ์ (ปอนด์) และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน (วิน) จากซีรีส์ ปลาบนฟ้า ช่อง GMMTV

รางวัลสาขา นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟิล์ม-กรรณกฤต อรรควงษ์ จากละคร ปล้นลอยฟ้า
ช่อง 7HD

รางวัลสาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์ จากละคร ร่านดอกงิ้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

รางวัลสาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร กันคำ จากละครเรื่อง มักกะลีที่รัก ช่อง 3HD

รางวัลสาขา กิตติมศักดิ์อัครบุคคลแห่งชาติ ได้แก่ รอง เค้ามูลคดีรางวัลสาขา นักแสดงชายเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ชาคริต แย้มนาม จากละคร วันทอง ช่อง ONE31 


รางวัลสาขา นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม ได้แก่ จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค จากละคร บ่วงใบบุญ สถานีโทรทัศน์ช่อง8 รางวัลสาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แอล กมลวรรณ ศิริวิไล จากละครปล้นลอยฟ้า ช่อง7HD

รางวัลสาขา นักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา จากละคร เรือนร่มงิ้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

รางวัลสาขา นักแสดงนำหญิงดีเด่น ได้แก่ พรทิวา สาครจันทร์ จากละครเรื่อง สายเปล ช่อง 7HD

รางวัลสาขา นักแสดงนำ คู่พระ-นายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อิน สาริน รณเกียรติ - จ๊อบ ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต จากละครเรื่อง คุณหมีปาฏิหาริย์ ช่อง 3HD

รางวัลสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ กองทัพ พีค Dare To LOVE พิพากษา 3HD

รางวัลสาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น จากละคร เจ้าหญิงหลงยุค 9MCOTHDรางวัลสาขา ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ จารึก สงวนพงษ์ จากละครเรื่อง สายเปล ช่อง 7HD

รางวัลสาขา ผู้กํากับ ซีรีส์วายดีเด่น ได้แก่ กิตติ์ บทศรี จากซีรีส์วายเรื่อง The Series Niman นิติแมนแฟนวิศวะ ช่อง ONE31 และ WeTV

รางวัลสาขา ละครธรรมะยอดเยี่ยม ได้แก่ พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดี ไม่ตาย ทาง ททบ.5HD ผลิตโดย ใบลานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และสถาบันสอนการแสดงบุญเบิกดาว (BB Star Academy) ผู้รับรางวัล เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร และนักแสดงพระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดี ไม่ตาย

รางวัลสาขา ละครส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ ละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ช่อง ThaiPBS ผู้รับรางวัล ชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับละคร และ สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา

รางวัลสาขา ซีรีส์แอ็คชั่นคอเมดี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกล และคนเพี้ยน ผลิตโดย สแล็บ มอนสเตอร์ ช่อง GMM25 ผู้รับรางวัล : ปิยะวัฒน์ ปฐมวาณิชย์

รางวัลสาขา ละครส่งเสริมครอบครัวยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครเรื่อง คุณหมีปาฏิหาริย์ โดยผู้จัดฯ ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผลิตโดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เมนท์ จำกัด รับรางวัล : ยุทธนา ลอพันธุ์ใหบูลย์ ผู้จัดฯ และผู้กำกับฯ

รางวัลสาขา ละครยอดเยี่ยม ได้แก่ ละคร เสาร์5 ผลิตโดยบริษัท ไนน์บีเวอร์ฟิล์ม จำกัด ช่อง 7 HD ผู้รับรางวัล : โอริเวอร์ บีเวอร์ ผู้จัดฯ และผู้กำกับฯ

ประกาศผลรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 10 "พีค-ฟ้าใส" คว้านำชาย-หญิง ด้าน "อิน-จ๊อบ" คู่พระ-นายยอดเยี่ยมแห่งปี (tnnthailand.com)

29 พฤษภาคม 2565

ครูโอ๊ะ ลุยสวนทุเรียนGI "ริมปรือบ้านสวน" ปราจีนบุรี ตอบโจทย์กศน.wow wow อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครูโอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา พร้อมด้วย ผอ.สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี และคณะลงพื้นที่ “ริมปรือบ้านสวน” จังหวัดปราจีนบุรี สวนผลไม้จีไอที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เพื่อเยี่ยมชมและให้คำแนะนำกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับรสชาติความอร่อยของผลไม้ริมปรือบ้านสวนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด


ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โครงการ “กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน.คิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ


กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลประกอบด้วย 6G ได้แก่ 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 2) Good Place จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book  3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา  4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชนครูโอ๊ะลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียน GI ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “ริมปรือบ้านสวน” และประเดิมตัดทุเรียน GI ลูกแรก  ซึ่งเป็นทุเรียนเฉพาะพื้นที่ รสชาติดี มีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ทุเรียนปราจีน" ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)

ครูโอ๊ะ เล่าให้ฟังระหว่างการเดินเยี่ยมชมสวนว่า  “วันนี้ครูโอ๊ะมาปราจีนบุรีบ้านเกิดนอกจากจะได้กลับบ้านแล้ว ก็ยังลงพื้นที่ทำงานด้วย โดยแวะไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ "ริมปรือบ้านสวน"  สวนทุเรียน GI และผลไม้นานาพันธุ์  ที่ตอกย้ำนโยบาย กศน. wow wow ได้ครบทุกมิติ


ร.ต.แมน  บุญยงค์ เจ้าของสวน และเป็นครูประจำกลุ่มให้แก่ กศน.อำเภอเมือง ในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เป็นทหาร กล่าวว่าสวนนี้เป็นสวนเก่าแต่เรารักษาไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ดู จุดเน้นของที่นี่ คือเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้สารเคมี เป็นแหล่งเรียนรู้ทุเรียน GI และไม้ผลอื่นๆ อีกหลายชนิด มีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆ ขึ้นภายในสวน มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สร้างประสบการณ์จากการทำจริง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ การดูแลต้นทุเรียน ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปลอดภัยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนได้ทุกช่วงวัย

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กศน.อำเภอเมือง นำโดย  ผอ.สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ได้ เข้ามาจัดการศึกษา ทั้งออนไซด์และทางออนไลน์ และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ กศน.แห่งหนึ่ง มีการสาธิตการขาย การบรรจุผลิตภัณฑ์การขนส่งในระบบโลจิสติคส์ มีการส่งสินค้าให้ถึงบ้าน มี QR CODE ผลไม้ทุกชนิด เพื่อจะบอกว่าตัดเมื่อไหร่ พร้อมรับประทานเมื่อไหร่ มีการติดป้ายอย่างชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจในคุณภาพของผลไม้จากแหล่ง “ริมปรือบ้านสวน” นอกจากนี้ ทางกศน. ยังจัดมุมหนังสือเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาที่นี่ สามารถเดินเล่นในสวนได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีร้านกาแฟของนักศึกษา กศน. เอาไว้บริการอีกด้วย สถานที่ภายในกว้างขวาง สะอาด ร่มรื่น และต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

 นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมือง กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ริมปรือบ้านสวน เป็นสถานที่ที่ครูประจำกลุ่มทหารของ กศน.อำเภอเมือง ปราจีนบุรี ทำการสอนกศน.ขั้นพื้นฐานในหน่วยกรมทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์มาสิบกว่าปี ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบก นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเน้นเรื่องความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงริง  ทำการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเอง


ผู้ที่สนใจ "ริมปรือบ้านสวน" แห่งนี้
สามารถติดต่อได้ทาง 
Facebook: MAN MAN BOONYONG  ,
Facebook FanPage :
ริมปรือบ้านสวน โทร 087- 1287051