21 เมษายน 2565

ครูโอ๊ะ​ นมัสการ​ พระเทพเสนาบดี​ พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวินิตศึกษาฯ​


ครูโอ๊ะ​ นมัสการ​ พระเทพเสนาบดี​ พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวินิตศึกษาฯ​ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหาเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและประเทศต่อไป​ ชื่นชมทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 เมษายน​ 2565 นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน​ ณ​ โรงเรียนวินิตศึกษา​ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี ​(แห่งที่​ 2) โดยมี​ นายกมล ​รอดคล้าย​ ที่ ปรึกษา​รมช.ศธ.​ นายนิยม​ เวชกามา​ ส.ส.จังหวัดสกลนคร ​เขต ​1ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ​พิจารณาร่าง​ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้​ พ.ศ. ​.... คนที่สาม​ นายสุภัทร  จำปาทอง​  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ นายประพัทธ์​ รัตนอรุณ​ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน​ (รองเลขาธิการ​ กช.)​ ร่วมคณะมาด้วย​ และมี​ นายนิวัฒน์​ รุ่งสาคร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี​ กล่าวต้อนรับ​ พระเทพเสนาบดี​ ผู้รับใบอนุญาต​/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี​ นำเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Online สำหรับนักเรียน และกระบวนการจัดกิจกรรมของนักเรียนภายใต้แนวคิด “วินิตนักปั้น”พร้อมทั้งมี นางสาวมัลลิกา​ จิระพันธุ์วานิช ส.ส.จังหวัดลพบุรี​ เขต​ 2 นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ ศึกษาธิการภาค​ 1​ นายสิทธิพงษ์​ พฤกษอาภรณ์​ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี​ นายนิพนธ์​ นนธิ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ​เขต​1​ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี เครือข่ายโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี ผู้รับใบอนุญาต​/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี​ ครูโอ๊ะมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะกับผู้บริหารทุกท่าน การมาในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะมาติดตามความคืบหน้า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวินิตศึกษาฯที่เป็นผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งมารับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับสภาพปัญหาที่พี่น้องโรงเรียนเอกชนได้สะท้อนมายังครูโอ๊ะจากการที่ลงพื้นที่ เช่น การเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก็เกิดผลสัมฤทธิ์ไปแล้ว ซึ่งครูโอ๊ะดีใจอย่างยิ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้ทุกท่านได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ขอชื่นชม โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ตามที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี​ ได้มีการชื่นชมว่าโรงเรียนเอกชน มีการส่งต่อลูกหลานมายังโรงเรียนวินิตศึกษาเพื่อให้ทำการจัดการเรียนการสอนให้ลูกหลานได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ลูกหลานชาวลพบุรีและลูกหลานจากที่ต่างๆที่มาเรียนที่ลพบุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 

มาร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยสิ่งที่ต้องการเห็นและต้องการให้เกิดขึ้น คือ ผู้ที่มาร่วมรับฟังในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบของโรงเรียนวินิตศึกษาฯ ไปปรับใช้และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการศึกษาต่อไป โดยอีกความพิเศษของโรงเรียนวินิตศึกษาฯ คือมีหลักของบวร บ้าน วัด โรงเรียนมาใช้ ทั้งยังขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ  ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความกตัญญูกตเวที เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยึดมั่นในหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต

ขอน้อมกราบนมัสการขอบพระคุณ​ พระเทพเสนาบดี​ ท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี​ ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้าน ทั้งนี้ขอฝากครูและทุกท่านทุกช่วงวัย ได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันแก้ไขและวางแนวทาง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม ดังนั้นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีความใส่ใจและรักในหน้าที่ มีความอุตสาหะพากเพียรในการทำงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงานสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องก็ทำการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและนำมาทบทวนเพื่อให้การทำงานได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น หากสิ่งใดต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัยก็ต้องทำการปรับตัวสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานยิ่งดี​ เพื่อได้เป็นครูที่สง่างามของแผ่นดินไทย

ขอกราบนมัสการในความเมตตาของเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด​ที่จะต้องรับงานไปขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้การศึกษาต่อให้จะมีการแบ่งเป็นแท่งแต่หัวใจของเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รวมเป็นหนึ่งเดียว เพราะชีวิตการศึกษาถือเป็นรากหญ้ารากแก้ว​ หากการศึกษาไม่แข็งแกร่ง ไม่สามารถสร้างคนได้​ ประเทศก็จะเดินต่อไปไม่ได้ เยาวชนทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าที่จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่เจริญต่อไป ส่วนผู้สูงวัยทุกท่านคือผู้ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินหากไม่มีทุกท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ ผู้สูงอายุคือผู้สร้างและเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้นำมาเป็นแบบอย่างและนำมาประยุกต์ใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลรักษาและประทานพรให้ทุกท่านทุกครอบครัวประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้ผ่านพ้นไป ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น และขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุข ขอเป็นกำลังใจให้ทุกการขับเคลื่อนในชีวิตของทุกท่านประสบความสำเร็จ หากมีสิ่งใดที่ครูโอ๊ะทำได้ก็พร้อมทำทันที รักกันตลอดไป”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาในฐาน "วินิต นักปั้น" อาทิ ฐานนักวิทยาศาสตร์ Coding ฐานศิษย์เก่านักการปกครอง นักการเมือง นักกฎหมาย ฐานนักดนตรี นักกีฬา นักศิลปะ ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนศูนย์วัดระดับวิชาการ และศูนย์ออนไลน์โรงเรียนวินิตศึกษาฯ เพื่อให้กำลังใจครู วิทยากรผู้สอน ติวเเตอร์ ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบัน