20 มีนาคม 2565

ครูโอ๊ะ นมัสการ "พระปัญญาวชิรโมลี"

พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ ลุย "เยี่ยมชมการติดตั้งโซลล่าเซลลล์-เก็บผัก-ตัดกล้วย" ใน แปลงสาธิต โครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ  โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสาธิตการสอนติดตั้งระบบออนกริด (โวล่าร์กองโจรเดิม) ก่อนเข้าครัวร่วมทำอาหารเมนูมะเขือยาวชุบไข่ และเยี่ยมชมแปลงสาธิต โครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี ผู้รับใบอนุญาตและก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายชนะ เปรมปรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายทัศน์พล เรืองศิริ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายพจนารถ นุกูลคาม รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในวันนี้ ซึ่งขอให้กำลังใจทุกท่านที่มาเข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่จังหวัดตาก เพราะเป็นกิจกรรมการอบรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

จากนั้นเดินทางไปยังโรงครัวเพื่อร่วมทำอาหารในเมนูมะเขือยาวชุบไข่ เพื่อกินแนมกับน้ำพริกกะปิและผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด ซึ่งได้จากแปลงผักสาธิต ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประทาน

และเดินทางต่อไปยังแปลงผักสาธิต ในโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) พร้อมร่วมกันเก็บผักสลัด ซึ่งเป็นแปลงผักผสมผสานปลอดสารพิษ พร้อมกล่าวว่า ผักสลัดในแปลงสาธิตนี้ มีหลากหลายชนิด เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นของดี ไม่มีสารพิษ ทั้งยังร่วมกันตัดกล้วย ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ก่อนดูการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชุดนอนนา และระบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป