21 กุมภาพันธ์ 2565

จักสานกระจูด บ้านกวี ภูมิปัญญา 200 ปี บ้านมาบเหลาชะโอน

วัชพืชไร้ค่า ต่อยอดงานหัตถกรรมล้ำค่า สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ที่มาของชื่อแบรนด์ จักสาน บ้านกวี

กระจูด วัชพืชที่ขึ้นอยู่มากมายเต็มป่า “กระจูด” เป็นพืชตระกูลเดียวกับ “กก” ลำต้นกลมสีเขียวอ่อน ชอบขึ้นในพื้นที่น้ำขัง ทำให้ต้น “กระจูด”มาทำประโยชน์ด้วยการจักสานเป็นของใช้ภายในครัวเรือนและของ
ใช้ในชีวิตประจำวันกับภูมิปัญญาการสานกระจูด หรือ กก ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่มากในละแวกใกล้เคียงจากการนำกระจูดมาสานเป็นเครื่องใช้ไม้สอย ในชีวิตประจำวัน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 100 แบบ เพื่อตอบรับความต้องการทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ยังเนรมิตรกระจูดให้ชาวบ้านได้ จัดเก็บกระจูดเกิดจากแหล่งธรรมชาติ และนำมาสร้างสรรค์ผลงานในแบบต่างๆ ที่มีความสวยงามหลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของ จ.ระยอง อีกทั้ง ในนิราศเมืองแกลงที่ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ กล่าวถึงการทำจักสานกระจูดของชาวแกลง สื่อให้เห็นว่า ภูมิปัญญานี้สืบทอดอยู่คู่กับชาวระยองมาแต่ช้านานปัจจุบันจะมีกลุ่มผลิตกระจูดทั่วประเทศ มีตลาดเข้ามาสม่ำเสมอในระดับผลิตไม่ทันต่อเเนื่อง ข้อได้เปรียบ จ.ระยอง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้เดินทางถึงแหล่งจำหน่ายสะดวกรวดเร็ว และต้นทุนถูกกว่า อีกทั้ง ในนิราศเมืองแกลงที่ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ กล่าวถึงการทำจักสานกระจูดของชาวแกลง สื่อให้เห็นว่า ภูมิปัญญานี้สืบทอดอยู่คู่กับชาวระยองมาแต่ช้านาน  โดยจะเห็นได้ชัดว่าทุกขั้นตอน ต้องอาศัยฝีมือและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน  กระจูดสามารถดูดความชื้นได้ดี เหนียวและทน ระบายความร้อนได้ดี เมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่น อย่าง กระเป๋า จะมีความทนทานเป็นพิเศษ ไม่เปื่อยขาดง่าย ยิ่งใช้ยิ่งนิ่ม ยิ่งเก่าเท่าไรสีจะยิ่งสวยขึ้น


ผลิตภัณฑ์กระจูดในชื่อ “จักสาน บ้านกวี” สร้างสรรค์โดย “กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านมาบเหลาชะโอน” มีที่มาเนื่องจากในพื้นที่มีหนองจำรุง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “บึงสำนักใหญ่” พื้นที่กว่า 3,871 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประจำชุมชน ชาวบ้านอาศัยใช้น้ำ และหาปลาจืด รวมถึงเก็บต้นกระจูดที่ขึ้นอยู่จำนวนมาก มาใช้ผูกมัดสิ่งของต่างๆ และสานเป็นเสื่อใช้ในครัวเรือนเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้ว ต่อมาเริ่มมีพ่อค้ามารับซื้อเสื่อกระจูด เพื่อไปทำเป็นกระสอบใส่น้ำตาล ทำให้ชาวบ้านมาบเหลาชะโอน มีรายได้เสริมหลังจากทำเกษตร และได้มีการส่งวิทยากรเข้ามาอบรมแปรรูปกระจูด รวมถึง จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป เมื่อปี 2544 มีสมาชิกเริ่มต้น 17 คน และที่มาของชื่อแบรนด์ “จักสาน บ้านกวี”โดยนำภูมิปัญญาซึ่งถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายาย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย นำไปใช้งานได้หลากหลาย มีการการจัดการที่ดีทำให้สินค้ามีคุณภาพ ขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาบเหลาชะโอน

จักสานบ้านกวี ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.08 6045 3938 (จักสานบ้านกวี)

คลิป : จักสานบ้านกวี ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


จักสานบ้านกวี ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

#AmazingThailand  #Rayong #เมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง #TATRayong