20 ธันวาคม 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 202

กระทรวงพลังงาน เดินหน้า มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 มั่นใจร่วมขับเคลื่อนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยทุกภาคส่วน ชูผลมอบรางวัลต่อเนื่องก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ช่วยประหยัดพลังงานรวม 10,526ล้านบาท ลดคาร์บอนช่วยโลก 2.02 ล้านตันสร้างไทยผงาดเป็นผู้นำด้านพลังงานระดับอาเซียนอย่างยั่งยืน

นายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล รวมทั้งมีผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชนที่ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า การจัดมอบรางวัล “Thailand Energy Awards” ในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบรางวัลให้แก่การจัดประกวดในปี 2020 และปี 2021 นี้ไปพร้อมกัน ภาพรวมการประกวดตั้งแต่ที่ได้จัดกิจกรรมมาในปี ค.ศ.2000 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับจนถึงการประกวดครั้งล่าสุดในปี 2021 นี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Thailand Energy Awards ทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมทั้งสิ้นมากถึง 4,067 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลรวมกันในทุกประเภทมากถึง 1,099 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวมได้สูงถึง 10,526 ล้านบาท ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้รวมสูงถึง 2.02 ล้านตัน

พร้อมกันนี้ผู้ได้รับรางวัล และผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากThailand Energy Awards ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards ซึ่งมีการจัดงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000 เช่นกันโดยประเทศไทยได้เข้าร่วมประกวดรวม 323 โครงการ คว้ารางวัลมาครองได้มากถึง 261 รางวัล ถือได้ว่าสูงสุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน และกล่าวได้ว่า ประเทศไทยคือ ผู้นำอันดับ 1 ในระดับอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า Thailand Energy Awards ในปี 2020 และปี 2021 นี้ มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 619ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.9แสนตัน และในปี 2021 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดรวม 277 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 63 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 567ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.84 แสนตัน 

โดย พพ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน พร้อมจะจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการประกวดในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการอนุรักษ์พลังงาน เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และในระยะยาวนั้น จะได้ประโยชน์ในทุกมิติคือ มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน สร้างสมรรถนะในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างยั่งยืนต่อไป