20 ธันวาคม 2564

นายสุนทร - นางอารยา อรุณานนท์ชัย มอบเงินบริจาค ให้กับสภากาชาดไทย

นายสุนทร - นางอารยา อรุณานนท์ชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย 
โดยมี   นายเตช บุนนาค  เลขาธิการสภากาชาดไทย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย รับมอบ เพื่อวัตถุประสงค์สนุบสนุนในกิจการกุศลต่างๆ ของสภากาชาดไทย