22 ธันวาคม 2564

เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จับมือ สสส. สร้างสรรค์แคมเปญ“ของขวัญที่ดีที่สุด คือการมีกันและกัน”

กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2564เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทยจับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างสรรค์แคมเปญ “ของขวัญที่ดีที่สุด คือการมีกันและกัน” ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยหลีกเลี่ยงการให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่เพียงเพราะเห็นว่าเป็นของดูดีมีราคา โดยพูดถึงความสำคัญของการมีกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ท้ายสุดแล้วใคร ๆ ก็อยากได้จากคนที่เรารัก 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.นั้นถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหมายให้คนไทยมีสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคมที่ดี ด้วยการกระตุ้นให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และสภาพแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย 

และหนึ่งในพฤติกรรมของคนไทยที่ สสส. พยายามปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดคือเรื่องการให้เหล้าเป็นของขวัญช่วงปีใหม่เพราะเหล้าคือเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อชีวิตหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไปเมื่อเมามาย สุขภาพที่ค่อย ๆ ถูกบ่อนทำลาย หรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง 

ในปีนี้ ทาง เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ได้จับมือกับ สสส. สร้างสรรค์แคมเปญในแนวทางใหม่ เพื่อให้การสื่อสารมีความสดใหม่ซึ่งเนื้อหาของแคมเปญนี้มีความอบอุ่น เพื่อให้คนที่ได้เห็นนั้นยิ้มได้ และเข้าใจถึงเนื้อหาของการสื่อสาร และความห่วงใยของสสส. ที่มีให้กับคนไทยมาตลอด โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสร้างความหวังให้คนไทย โดยจูงใจการไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยเหตุผลใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านชิ้นงานภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงชิ้นงานออนไลน์ และออฟไลน์ต่างๆ อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาแต่คาดไม่ถึง โดยแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าใครก็เข้าใจว่าปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างผ่านเรื่องราวระหว่างปีมาอย่างมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ การเงิน รวมถึงการใช้ชีวิตรอบด้าน ดังนั้น การมอบของขวัญแทนใจให้กันซักชิ้นหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องให้ของมีราคาใดๆ โดยเฉพาะเหล้า เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ใครๆ ก็อยากได้จากคนที่รัก คือการยังมีกันและกันอย่างแข็งแรง และได้อยู่เคียงข้างกันในปีถัดๆ ไปถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุด 

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ของขวัญที่ดีที่สุด”
ได้ตามลิ้งค์หรือ QR Code นี้ 
https://www.youtube.com/watch?v=f0CLwzGP854