02 ธันวาคม 2564

โครงการ‘2021 K-CONnected Project in Thailand’ ร้องประสานเสียง เชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนเกาหลี-ไทย จัดขึ้นโดย KOFICE และCJ ENM


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยตรงยังคงเป็นเรื่องยาก Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) และ
CJ ENMจึงร่วมมือกันดำเนินการจัดโครงการ‘2021 K-CONnected Project in Thailand’ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนเกาหลี - ไทย โดยการถ่ายทอดความหวัง ร้องเพลงที่มีข้อความว่า ‘หวังว่าสักวันเราจะได้พบกัน’ ให้คนไทยร้องเพลงเป็นภาษาเกาหลี ส่วนคนเกาหลีก็ร้องเพลงเป็นภาษาไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาณ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย และเมืองพย็องแท็กประเทศเกาหลีใต้ 

ภายใต้โครงการ‘2021 K-CONnected Project in Thailand’ประกอบไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนวัดคลองครุจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย จำนวน 20 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้นจากเมืองพย็องแท็ก ประเทศเกาหลีใต้จำนวน 16 คนได้ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกสร้างสรรค์โดยนักแต่งเพลง O’PEN ของ CJ ENMเยาวชนทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่าน ‘วัฒนธรรม’ระหว่างเกาหลี - ไทย โดยกิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียง นักเรียนทั้งสองประเทศ ได้ร้องเพลงเป็นภาษาของกันและกันที่มีข้อความว่า‘ถึงแม้ว่ามีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่เฝ้าคอยว่าจะมีวันพรุ่งนี้ที่เต็มไปด้วยความหวังให้เราได้อยู่ด้วยกัน’ ได้มีโอกาสสื่อสารผ่านเสียงดนตรี การเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้พรมแดน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการชาวเกาหลียังได้สัมผัสวัฒนธรรมไทย โดยการได้ลองทำผัดไทยฯลฯ และเรียนรู้ภาษาไทยจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทยก็ยังได้ลองทำกิมจิด้วยตนเอง และเรียนรู้ภาษาเกาหลีจากซีรีส์‘Hometown Cha-Cha-Cha’ ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและกันนอกจากนั้น Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) ยังได้จัดสร้างห้อง Creative Room ในโรงเรียนไทย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมการศึกษาให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น PCบีม โปรเจคเตอร์ และหูฟังบลูทูธ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน’ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม CSR ของบริษัทเกาหลีในต่างประเทศ และดำเนินโครงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยวัฒนธรรมตามลักษณะพิเศษของประเทศอีกด้วย      

โดย KOFICE หวังว่าโครงการ K-CONnected Project จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสองประเทศมีความเข้าใจและเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และมีแผนที่จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทยมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมบันทึกวิดีโอการร้องประสานเสียงที่ขับร้องโดยนักเรียนเกาหลี - ไทย ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางYouTube ของKOFICE