11 พฤศจิกายน 2564

พพ. ปลื้มผลงานเด่น Thailand Energy Awards 2021 รุกเยี่ยมชมเรือ EV และต้นแบบอาคาร Zero Energy Building

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พพ. ร่วมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 เพื่อขยายผลและเผยแพร่ผลงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชม “อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด” ซึ่งได้รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Zero Energy Building และเยี่ยมชมเรือโดยสารไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” จากบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ในเครือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทขนส่ง) 

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า พพ. มีความมุ่งหวังให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จนเกิดการพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ ได้เข้าศึกษาเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน


สำหรับ อาคารธนพิพัฒน์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ออกแบบให้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาอาคารใกล้เคียงมาใช้ภายในอาคาร เพื่อให้อาคารใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งแผงบังแดดปรับทิศทางอัตโนมัติปรับองศาตามทิศทางของการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความร้อนจากรังสีอาทิตย์ เลือกใช้วัสดุกรอบอาคารที่ช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ผ่านพื้นผิวหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ภายในอาคารมีความเย็นสบาย ลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ สีอ่อนภายนอกกรอบอาคารช่วยในการสะท้อนแสงอาทิตย์ลดการดูดซับความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ออกแบบบริเวณทางเดินกลางอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงสว่างตามธรรมชาติในช่วงกลางวัน มีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลัก Heat Recovery Wheel เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศเย็นภายในอาคารและอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคาร เพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำเย็นในการทำความเย็น ติดตั้งระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว motion sensor ในการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ อีกทั้งมีการจัดภูมิทัศน์สีเขียวโดยรอบเพื่อทำให้บรรยากาศโดยรอบของอาคารมีความร่มรื่น เป็นอาคารต้นแบบของความเป็นเลิศทั้งด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


 ด้านเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry เป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ขนาด 800 kWh รองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดด้วยเทคโนโลยี Ultra-Fast Charge ของเครือบริษัทพลังงานสะอาด (EA Anywhere) ที่ได้มีการติดตั้งสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุด จำนวน 14 ตู้ชาร์จ รวม 28 หัวชาร์จ โดยเรือโดยสารไฟฟ้า 1 ลำ สามารถแล่นได้ระยะทางสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ภายในเรือโดยสารไฟฟ้ายังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ อุปกรณ์ชูชีพ กล้องวงจรปิด จอภาพแสดงข้อมูลการเดินทางและจุดจอดรับส่งตามท่าเรือต่างๆ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 250 คน โดยปัจจุบันมีจำนวนเรือโดยสารไฟฟ้าในโครงการ 23 ลำ เส้นทางให้บริการตั้งแต่ ท่าเรือพระนั่งเกล้า ถึง ท่าเรือสาทร (ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร) นับได้ว่าเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทันสมัย ช่วยลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม