10 ตุลาคม 2564

ที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” เนื่องในโอกาสดำเนินกิจการมาครบ 10 ปี

นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะ ได้นำคณะเข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินกิจการมาครบ 10 ปี และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานแห่งแรก ของคนไทย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ  โดยมี นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ และ คณะต่างชื่นชมในความสามารถของบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ประเทศชาติพัฒนาสู่ระดับสากล 

นอกจากนี้ได้มีหารือร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ซึ่งรถไฟฟ้าถือว่าเป็นระบบขนส่งที่นำผู้โดยสารไปยังสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบายและประหยัด ทั้งนี้ 

นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร ในนามของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พร้อมให้ความอนุเคราะห์ และ สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าพื้นที่นี้ สามารถเดินทางมาได้ทุกฤดูกาล และ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล ที่ สถานีรถไฟฟ้าฯซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ผุดโปรเจกต์ เที่ยวทิพย์ เมืองสามหมอก ทั้งยังเตรียมแผนรองรับ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด หลังโควิด-19 โดยได้วางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก หวังที่จะเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติ
มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระจายลงไปยังท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สร้างรายได้และวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป