20 ตุลาคม 2564

ชวนร่วมงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11”

เปิดมิติใหม่ด้วยเบญจรงค์พาสเทล 

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน  

 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 -24  ตุลาคม 2564 ณ โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเมื่อปี พ.ศ.2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2560 กรมการค้าภายในเปิดตัวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลาง 

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทาง การตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ในการนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เบญจรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 |ถึงปี 2564 โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยกำลังได้รับความนิยมจาก ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด 

ภายใต้ความร่วมมือและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น โดยเฉพาะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี และอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน

ด้านนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีปีนี้  ผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในงานจะได้พบกับ กิจกรรมแสดง/จำหน่าย เบญจรงค์ ซึ่งลายที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลาย ที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย 

ด้านนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีปีนี้  ผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในงานจะได้พบกับ กิจกรรมแสดง/จำหน่าย เบญจรงค์ ซึ่งลายที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลาย ที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย 


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์ บนแก้วกาแฟ ลายจักรี อีกด้วย ,กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/GI/สินค้าเกษตรของ จังหวัดสมุทรสาคร และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และ ชมดนตรีสด (folk song) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   

นายวิชัย แตงเอี่ยม นายก ทต.ดอนไก่ดี กล่าวอีกด้วยว่า สำหรับการจัดงานทุก ๆ ปี ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าภายในงานมากขึ้นเป็นลำดับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมา เที่ยวชมงาน “สืบสาน..สีสัน.. สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2564
ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานและผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ที่ยังคงอนุรักษ์
และคงคุณค่าไว้ได้อย่างยั่งยืน