19 ตุลาคม 2564

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ต่อยอดความอร่อยร่วมสมัย ถูกใจไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่

โครงการไทยดิชคัฟเวอรี่ (Thai Dishcovery) อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคน
รุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์เมนู 20 อาหารไทยโบราณ เพื่อฟู๊ดดี้นักกินรุ่นใหม่
ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือร้านอาหารชื่อดังของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 28 ร้าน ได้แก่ ร้าน Greyhound cafe ร้าน Audrey ร้าน On the Table , Tokyo Cafe ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด ร้าน Sood Kua by Supanniga / สุดคั่ว by สุพรรณิการ์ ร้านบ้านหญิง ร้านแก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI ร้านไทยนิยม ร้านหลงโถวคาเฟ่  ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ ร้าน Ari Café & Bistro ร้าน Club Anda ร้าน My dining chef  ร้าน Whispering Cafe ร้าน Lamour cafe ร้าน Wild Coffee & Bistro ร้านทองหยิบทองหยอด ร้านน้องโจ๊ก ร้านคาราเมล ร้านเขาทองเทอเรสต์ ร้านแลเลกริล ร้านเสน่ห์ย่า ร้านอาหารญี่ปุ่นโทบิโกะ ร้านอาหารอัญชลี ร้านหนํา ร้านอาหารชายทะเล ร้านตะโกลา ร้านอรุณดิน่า และ เว็บไซต์ไทยดิชคัฟเวอรี่ด็อทคอม เปิดตัวโครงการ “Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen” นําเสนอ 20 เมนูอาหารไทยตํารับโบราณที่ได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยเชฟคนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารไทยโบราณ โดยมี Robinhood foodpanda ร่วมส่งต่อความอร่อยของเมนูอาหารไทย “Thai Dishcovery ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลอง“อาหารไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ แขกใครมาเยือนก็ติดในในรสชาติ จนได้รับการจัดอันดับ ว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อร่อยติดอันดับโลก เรามีเรื่องเล่า ตํารับสํารับอาหารมากมาย แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่  ซึ่งล้วนแล้วแต่สั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดรสมือ และสูตรเด็ดเคล็ดลับจากรุ่นสู่ฅรุ่น บ้างก็เป็นเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้ังการเลือกใช้วัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารที่พิถีพิถัน บ้างก็นําวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่มี รสอร่อยเป็นเอกลักษณ์ และในปี 2564 นี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์ที่จะยกระดับอาหาร ไทย ให้มีความทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ Thai Dishcovery : New Dish for New Gen ที่ได้รับ ความร่วมมือกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่กําลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นํา 20 เมนูอาหารไทย ด้ังเดิม คือ เถ้าคั่วสงขลา จอแหร้ง หมูย่างเมืองตรัง น้ำพริกกากหมูหมูฮ้อง
ไก่กอและ ช่อม่วง หมูโสร่ง ม้าฮ่อ แสร้งว่า แกงเผ็ด(ฉู่ฉี่) ข้าวยํา เมี่ยงคํา หมี่ฮกเกี้ยน โอวต้าว ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด ขนมฝรั่งกุฎีจีน (ขนมไข่) ขนมหม้อแกง กาละแม กระยาสารท และมังคุดคัด มาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ พัฒนารูปลักษณ์ รูปแบบการนําเสนอ และรสชาติให้ตอบโจทย์ของกระแสทางวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบไทยดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริม วัฒนธรรม และที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริม วัฒนธรรม และที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความตั้งใจที่จะนํา เมนูอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากใน ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 20 รายการ อาทิ ข้าวยํา ข้าวหลาม เมี่ยงคํา กระยาสารท มังคุดคัด สร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ เพื่อให้เข้ากับกลุ่ม คนรุ่นใหม่

สืบเนื่องจากทางกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงกระแสวัฒนธรรมการบริโภคน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป การสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนน้ัน จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของมรดก ได้เห็นคุณค่า มีความรู้สึกหวงแหน อยากที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ทางกรม ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจจัดส่งอาหารประเภทเดลิเวอรี่ จัดส่งบริการอาหาร จากห้องครัวส่งตรงถึงบ้านซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนทํางานอยู่กับบ้าน และหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าโครงการไทยดิชคัฟเวอรี่ (Thai Dishcovery) เป็นมิติใหม่ของการสร้างสรรค์ และยกระดับวงการอาหารไทยให้มีความร่วมสมัย และเป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญที่จะผลักดัน และสร้างโอกาสการเข้าถึงให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับประทานอาหาร ต่างประเทศ ให้หันกลับมารับประทานอาหารไทยมากยิ่งขึ้น เพราะคือ  “อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่”  

นางนันทิยา นาควัชระ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ Foodpanda Thailand กล่าวว่า “foodpanda ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้โอกาส foodpanda ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Thai Dishcovery ในฐานะ ที่เราเป็นผู้นําด้านการให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันในภูมิภาคเอเชียและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย มากว่า 9 ปี foodpanda มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอาหารไทย  เราจึงขอสนับสนุนแคมเปญนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีและบริการของเราช่วยโปรโมทอาหารไทยในกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ 

เพื่อตอบเป้าหมาย แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen” โดยขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าใหม่ของ foodpanda เมื่อสั่งอาหารเมนู Thai Dishcovery จะได้รับส่วนลด 100 บาท จํานวน 1 ครั้ง เพียงกรอกโค้ด DISHNEW21 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ : น้ำพริกกากหมูพริกไทยอ่อน

ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ : แสร้งว่า ยําไข่เต่ามังคุดร้าน Whispering Cafe : เมนู ข้าวหลามสามหน้า

คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์  Head of food ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์ม ฟู้ดดิลิเวอรี กล่าวว่า เพราะอาหารหนึ่งจานมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ โรบินฮู้ดได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดี ในการได้เป็นส่วน หนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนร้านค้าร้านอาหาร ให้นําเอามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม มาต่อยอดความอร่อย มีความร่วม สมัย เป็นที่รู้จัก และถูกใจไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ เราต้องการให้ลูกค้าเดลิเวอรี่ของเรามีความสุขจากการได้รับประทานอาหารอร่อยที่ มีคุณภาพ เทียบเท่ากับการรับประทานอาหารท่ีร้าน สําหรับผู้ท่ีหลงรักการรับประทานอาหารไทย หรือต้องการสัมผัสประสบการณ์ ความอร่อยถึงที่บ้าน สามารถส่ังหลากหลายเมนูอร่อยได้ที่ แอปพลิเคชั่น Robinhood พร้อมโปรโมชันพิเศษจากร้านอาหารท่ีเข้า ร่วมโครงการอีกด้วย โรบินฮู้ดตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ เราพร้อมยืนหยัดเป็นตัวกลาง สนับสนุนร้านค้าโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ด้วยการยึดม่ันในหลักการของแพลตฟอร์มที่ไม่เก็บค่า GP มงุ่ ช่วยลดต้นทุนในการทําธุรกิจ เพื่อให้ร้านค้าพอมีแรงที่จะฮึดสู้พยุงกิจการให้ผ่านพ้นช่วงนี้
ไปได้ และเพื่อให้การช่วยเหลือมีพลังมากขึ้น

ร้าน Sood Kua by Supanniga / สุดคั่ว by สุพรรณิการ์ :หมูทอดสุดขั้วราดซอสฉู่ฉี่ไข่เค็มแดง

คุณจิราพร ถนอมกิตติ Senior Marketing Strategy and Analysis กล่าวว่า “หนึ่งในความสุขของการท่องเที่ยว นอกจากไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้กัน สายการบินไทยสมายล์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวสายกินทุกท่าน ร่วมเดินทางตามล่าของอร่อย เมนู Thai Dishcovery ในเส้นทางเชียงใหม่ และกระบี่ ลิ้มรสความ อร่อยของอาหารไทยรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ  นอกจากสิทธิพิเศษ (WE Privilege) และบัตรโดยสาร ราคาพิเศษแล้ว สายการบินไทยสมายล์ สนับสนุนโครงการโดยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินทุกเส้นทาง ภายในประเทศ กระตุ้นการรับรู้โครงการฯ  และสร้างบรรยากาศประสบการณ์แห่งรอยยิ้มให้กับกลุ่มผู้โดยสารโดยตรง พิเศษสําหรับผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์และการบินไทย รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพียงแสดงบอร์ดดิงพาส ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ สําหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางตามรอย สามารถติดตามข่าวสาร หรือโปรโมชั่นพิเศษได้ที่  www.thaismileair.com

ร้าน Ari Café & Bistro : เมนู ข้าวตังยําเมี่ยงคํา, ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล

ร้านแก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI : เมนู ข้าวยําทอด

ร้าน Whispering Cafe : เมนู ข้าวยําดอกไม้ใบไม้ในสวน

นายธนพล ชีวรัตนพร กรรมการ ผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จํากัด กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้ว การจัดทําเป็นเส้นทางสายกิน จะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อยากออกเดินทาง มากยิ่งขึ้น การนําเมนูอาหารไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ เป็นเมนู Thai Dishcovery นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร และวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการได้เกิดการพัฒนา ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และทางบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จํากัด ได้มอบโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโครงการ Thai Dishcovery ซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวเส้นทางสายกิน กินพุงแตก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และกระบี่แล้ว ราคารวมที่พักและบัตรโดยสารสายการบินราคาพิเศษ จะได้รับบัตรกํานัล รับประทานอาหารเมนู Thai Dishcovery ฟรี จํานวน 3 เมนู เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางตามรอยสัมผัสความอร่อยของอาหาร ไทยในรูปแบบใหม่

นายอธิป บุญญนันท์กิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสที. เดอลุกซ์ทัวร์ กล่าวว่า เทรนด์การท่องเที่ยวสายกินเป็นวิถีใหม่ ที่จะให้เหล่านักชิมได้ตามรอยร้านอร่อย ร้านดัง ร้านท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ คนรุ่นใหม่นิยมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ และโครงการ Thai Dishcovery ได้สร้างแปลกใหม่ให้กับวงการอาหารไทย การนําเมนูที่คุ้นหน้า คุ้นลิ้น หรือเมนูที่ หาทานได้ยาก มาจับแปลงโฉมเสียใหม่ ทําให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 

เอสที. เดอลุกซ์ทัวร์ มีความยินดีที่จะแนะนํา เมนูอาหารไทยที่สร้างสรรค์ใหม่เหล่านี้ให้กับกลุ่มลูกค้า ที่ซื้อแพ็คเกจไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ที่ร้านค้าในโครงการตั้งอยู่ พร้อมทั้งจัดทําแพ็คเกจพิเศษ ลิ้มรสเมนูอาหาร Thai Dishcovery  ฝีมือเชฟรางวัลมิชลิน “เดวิด ทอมป์สัน”  ณ ร้านอรุณดิน่า โรงแรมเดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท พร้อมรับบัตรกํานัล 500 บาท เพื่อไปอิ่มอร่อยเมนูอื่นๆ เพิ่มเติม

นาง ภัธฒณี สถิติรัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด กล่าวว่า เพราะร้านอาหาร ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานที่ที่เราจะแวะไปเยือนให้อิ่มท้องอย่างเดียวอีกต่อไป ร้านอาหารกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสนใจ อาหารไทยแบบฉบับดั้งเดิมนั้น มีชื่อเสียงด้านรสชาติอยู่แล้ว แต่การนําอาหารไทยมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เข้ากับ ยุคสมัย นั้นตอบโจทย์ไลฟสไตล์นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยมากยิ่งขึ้น และยิ่งด้วยเมนูใหม่ ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ไปปรากฎตามร้านอาหาร ในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างจังหวัดกระบี่ นับเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสลิ้มลอง ทาง บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด ได้จัดทําเส้นทางท่องเที่ยวสายกิน นําร้าน และเมนู Thai Dishcovery จัดเป็นแพ็คเกจราคาพิเศษ รวมราคาบัตรโดยสารสายการบิน และโรงแรมที่พัก พร้อมมอบบัตรรับประทานอาหารเมนูใหม่ จํานวน 3 ใบ ต่อการซื้อหนึ่งแพ็คเกจให้เหล่านักชิมรุ่นใหม่ได้ไปตระเวนสัมผัสลิ้มลอง

คุณ อนิวรรณ อรุโณรัตน์ ผู้สร้างสรรค์ โครงการ Thai Dishcovery ให้ข้อมูลเสริมว่า โครงการ Thai Dishcovery ได้เชิญ เชฟที่มีชื่อเสียง อย่างเชฟเดวิด ทอมป์สันที่การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ สร้างสรรค์เมนูจากมังคุดคัด และกระยาสารท พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่ ห้องอาหารอรุณดิน่า โรงแรม เดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท, เชฟจาก My Dinning Chef ที่รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทําอาหารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาสร้างสรรค์อาหารไทยในรูปแบบ Fine dining สําหรับ โครงการ Thai Dishcovery โดยเฉพาะ สามารถสํารองที่นั่งได้ที่ 093-656-1744 และเชฟจากร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจาก กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมกว่า 28 ร้าน เปิดขายเมนู Thai Dishcovery สําหรับผู้ที่สนใจสามารถอิ่มอร่อยที่ร้าน หรือ
สั่งกลับมา รับประทานที่บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนธันวาคม 2564 

 ร้าน Club Anda : เมนู ยูกิ กาละแม

สามารถติดตามตัวอย่างการปรุงอาหารไทยรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ได้ที่ www.Thaidishcovery.com


โปรโมชั่นร้านอาหารพันธมิตรในโครงการ

1. ร้าน Greyhound cafe : เมนู สปาเก๊ตตี้ผัดหมูย่างเมืองตรัง

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูสปาเก็ตตี้ผัดหมูย่างเมืองตรัง จากราคาปกติ 320 บาท
เหลือเพียง 280 บาท   

2. ร้าน Audrey : เมนู โอวต้าวต้มยํากุ้ง Audrey
 โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูโอวต้าวต้มยํากุ้ง Audrey เมื่อรับประทานที่ร้าน หรือสั่งผ่านช่องทาง Robinhood จากราคาปกติ 204 บาท เหลือเพียง 159 บาท

3. ร้าน On the Table , Tokyo Café : เมนู หมี่ฮกเกี้ยนครีมซอสต้มยํากุ้ง

โปรโมชั่น

 - รับส่วนลด 20% เมื่อสั่งผ่าน Robinhood หมี่ฮกเกี้ยนครีมซอสต้มยํากุ้ง จากราคาปกติ 250 บาท เหลือเพียง 200 บาท

 - Set 1 : หมี่ฮกเกี้ยนครีมซอสต้มยํากุ้ง + หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอาราบิกิผัดพริก
กระเทียม + วาฟเฟิลฟรุตตี้ จากราคาปกติ 620 บาท เหลือเพียง 499 บาท

 - Set 2 : หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอาราบิกัดพริกกระเทียม + เรดเบอร์รี่สมูทตี้ หรือ
สตอเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้ จากราคาปกติ 310 บาท เหลือเพียง 259 บาท

- Set 3 : หมี่ฮกเกี้ยนครีมซอสต้มยํากุ้ง+สลัดซีซ่าร์+เรดเบอร์รี่พานาคอตต้า จากราคาปกติ 590 บาท
เหลือเพียง 469 บาท

- Set 4 : หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอาราบิกิผัดพริกกระเทียม+สลัดซีซ่าร์+เรดเบอรรี่พานาคอตต้า
จากราคาปกติ 530 บาท เหลือเพียง 399 บาท

4. ร้าน แหลมเจริญ ซีฟู้ด : เมนู จอแหร้งกุ้งแม่น้ําแหลมเจริญ
โปรโมชั่น- ซื้อ 1 แถม 1 เมนูจอแหร้งกุ้งแม่น้ําแหลมเจริญ ราคา 295 บาท แถมข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม ไซส์ Sมูลค่า 130 บาท
- ชุดสุดคุ้ม 399 บาท จากราคาปกติ 464 บาท เมนูจอแหร้งกุ้งแม่น้ําแหลมเจริญ และข้าวกล่องปลากะพงทอดราดน้ําปลา คู่ทอดมันปลา 

5.  ร้าน Sood Kua by Supanniga / สุดคั่ว by สุพรรณิการ์ :หมูทอดสุดขั้วราดซอสฉู่ฉี่ไข่เค็มแดง

โปรโมชั่น สั่งเมนูหมูทอดสุดขั้วราดซอสฉู่ฉ่ีไข่เค็มแดง ผ่าน Robinhood ราคาพิเศษ 181 บาท
(เมนูนี้มีบริการ เฉพาะสาขาทองหล่อเท่านั้น) รับส่วนลด 15% เม่ือสั่งเมนู Set 3 จาน (หมูทอดสุดคั่วราดซอสฉู่ฉ่ีไข่แดงเค็ม + ไข่เป็ดต้มยางมะตูม ราดข้าว, ซีฟู้ดคั่วพริก เกลือราดข้าว 1 และข้าวหน้าหมูทอด) ราคา 470 บาท

6. ร้านบ้านหญิง : เมนู ข้าวไข่ข้นฉู่ฉี่กุ้ง

โปรโมชั่น เมื่อสั่งเมนูข้าวไข่ข้นฉู่ฉี่กุ้ง ราคาพิเศษ 219 บาท แถมฟรีน้ําสมุนไพรเย็น (ตะไคร้/ ใบเตย/เก๊กฮวย / มะตูม)

7. ร้านแก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI : เมนู ข้าวยําทอด

โปรโมชั่น เมื่อสั่งเมนูข้าวยําทอด ราคาพิเศษ 250 บาท แลกรับสิทธิแลกซื้อผลไม้ลอยแก้ว
ในราคา 35 บาท

8. ร้านไทยนิยม : เมนู ข้าวผัดน้ำพริกกากหมูเสิร์ฟพร้อมไข่ต้ม

โปรโมชั่น เมนขู ข้าวผัดน้ำพริกกากหมูเสิร์ฟพร้อมไข่ต้ม จากราคาปกติกล่องละ 177 บาท
ซื้อ 1 กล่องราคา 160 บาท, 2 กล่องราคา 300 บาท สามารถสั่งทางไลน์ของร้าน @thainiyombkk  

9.ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ : แสร้งว่า ยําไข่เต่ามังคุด, น้ำพริกกากหมูพริกไทยอ่อน

โปรโมชั่น แสร้งว่ายําไข่เต่ามังคุด ราคาพิเศษ 280 บาท , น้ําพริกกากหมูพริกไทยอ่อน (น้ําพริก+ไข่เจียว+ปลาดุก) ราคาพิเศษ 320 บาท

10. My dining chef : เมนู รุ่งอรุณที่ซิงกอรา, สายใยแห่งอโยธยา, ระกาอําพัน, ปฐพีสัมพันธ์รัก, ม้าฮ่อ 2021, ทาร์ตหม้อแกงเผือก, ขนมฝรั่งกุฎีจีนอย่างฝรั่ง

โปรโมชั่น คอร์สอาหาร Thai Dishcovery แบบฉบับ Fine Dining จํานวน 5 คอร์ส ฟรีเมนูพิเศษ

- เชฟแมกซ์ : จํานวนขั้นต่ํา 8 คน/ คนละ 2,900 บาท แถมฟรี ซุปทรัฟเฟิล (ตามจํานวนลูกค้า)

- เชฟนุ้ย :  จํานวนขั้นต่ํา 6 คน / คนละ 2,700 บาท แถมฟรี ขนม Chef’s Surprise (ตามจํานวนลูกค้า)

- เชฟราม : จํานวนขั้นต่ํา 5 คน / คนละ 2,850 บาท แถมฟรี ขนม Chef’s Surprise (ตามจํานวนลูกค้า)

 หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวม service charge 10% + Vat 7%  

11. ร้าน Ari Café & Bistro : เมนู ข้าวตังยําเมี่ยงคํา, ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล

โปรโมชั่น ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล ราคาพิเศษ 150 บาท แถมฟรี น้ําอัดลม 1 กระป๋อง   

12. ร้าน Club Anda : เมนู ยูกิ กาละแม

โปรโมชั่น  ยูกิ กาละแม ราคาต่อ 1 ชิ้น 145 บาท
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะหน้าร้านสาขา The Nine Center Tiwanon เมื่อซื้อยูกิกาละแม ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
จับคู่กับเครื่องดื่มของคลับอันดาเมนูใดก็ได้ รับฟรี! เพลนครัวซองเนยสดพรีเมียม 1 ชิ้น
(ราคาปกติ 65 บาท) 

13. ร้าน หลงโถวคาเฟ่ : เมนู ข้าวต้มแห้งหมูฮอ้ งสูตรหลงโถว

โปรโมชั่น

- ข้าวต้มแห้งหมูฮ้อง สูตรหลงโถว ราคาพิเศษ 159 บาท
- เมื่อสั่งชุดเช็ดข้าวต้มแห้งหมูฮ้อง สูตรหลงโถว 2 ชุด แถมฟรี ไก่ทอดหมาล่า 1 ชุด มูลค่า 79 บาท

 

14. ร้าน Whispering Cafe : เมนู ข้าวยําดอกไม้ใบไม้ในสวน, ข้าวหลามสามหน้า
โปรโมชั่น ส่วนลด 10% สําหรับเมนูข้าวยําดอกไม้ใบไม้ในสวน ราคา 150 บาท, ข้าวหลามสามหน้าราคา 150 บาท


15. ร้าน Lamour cafe : เมนู ขนมฝรั่งกุฎีจีนมิกซ์เบอรี่

โปรโมชั่น ส่วนลด 15% สําหรับเมนูขนมฝรั่งกุฎีจีนมิกซ์เบอรี่ ราคา 150 บาท  

16. ร้าน Wild Garden : เมนู เม่ียงพล่ากุ้งดอกบัว

โปรโมชั่น

- เมี่ยงพล่ากุ้งดอกบัว ราคาพิเศษ195 บาท

- เมื่อรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร่วมกับเมนู Thai Dishcovery ครบ 500 บาท รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

 17. ร้าน ทองหยิบทองหยอด : เมนู หมูโสร่งคูโรบุตะออเจ้า, มังกรคาบแก้ว, ช่อม่วงพวงคราม 

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนู หมูโสรง่ ออเจ้า, มังกรคาบแก้ว, ช่อม่วงพวงคราม จากราคาปกติ 149 บาท เหลือเพียง 129 บาท

18. ร้าน น้องโจ๊ก : เมนู ฉู่ฉี่กะหรี่กุ้ง

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนู ฉู่ฉี่กะหรี่กุ้ง จากราคาปกติ 350 บาท เหลือเพียง 300 บาท 19. ร้าน คาราเมล : เมนู เบอร์เกอร์ไก่กอและ

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนู เบอร์เกอร์ไก่กอและ จากราคาปกติ 190 บาท

เหลือเพียง 175 บาท

20. ร้าน เขาทองเทอเรสต์ : เมนู ยําเมี่ยงใบชะพลู

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูยําเมี่ยงใบชะพลู จากราคาปกติ 180 บาท เหลือเพียง 150 บาท

21. ร้าน แลเลกริล : เมนู หมูฮ้องแล เล

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนู หมูฮ้องแล เล จากราคาปกติ ราคา 320 บาท เหลือเพียง 280 บาท

22. ร้านอรุณดิน่า โรงแรม The Tubkaak krabi boutique resort

เมนู กระยาสารท, แกงกะทิมังคุดคัด และน้ํามังคุดคัดโซดา

โปรโมชั่น เซ็ทอาหาร Thai Dishcovery ราคาพิเศษ 720 บาท (เมนูแกงมัดคุด 400 บาท,
น้ํามังคุดคัด 170 บาท และกระยาสารท 150 บาท)


23. ร้านเสน่ห์ย่า : เมนู นาซิกาบูไข่ต้มกรือโป๊ะกรอบ

โปรโมชั่น เมื่อสั่งเมนูนาชิกาบูไข่ต้มกรือโป๊ะกรอบ ราคา 89 บาท แถมฟรี เครื่องดื่มเสน่ห์ชา 1 แก้ว มู
ลค่า 45 บาท  


24. ร้านอาหารญี่ปุ่นโทบิโกะ : เมนู ข้าวหน้าหมูย่างเมืองตรังเทริยากิไข่ออนเซ็น

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนู ข้าวหน้าหมูย่างเมืองตรังเทริยากิไข่ออนเซ็นจากราคาปกติ ราคา 250 บาท เหลือเพียง 220 บาท


25. ร้านอาหารอัญชลี : เมนู น้ำพริกกากหมู

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูน้ําพริกกากหมู (พร้อมผักสด ผักลวก ไข่ต้ม) จากราคาปกติชุดละ150 บาท เหลือเพียง 120 บาท

26. ร้าน หนํา: กินแบบคนกระบี่ : เมนู หมี่ฮกเกี้ยนหนําใจ

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูหมี่ฮกเกี้ยนหนําใจ จากราคาปกติ 129 บาท เหลือเพียง 99 บาท

27. ร้านอาหารชายทะเล : เมนู ปอเปี้ยะโอวต้าว

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสําหรับเมนูปอเปี้ยะโอวต้าว จากราคาปกติ 140 บาท เหลือเพียง 120 บาท

28. ร้าน ตะโกลา : เมนู หมูฮ้องตะโกลา โปรโมชั่น เมื่อสั่งเมนูหมูฮ้องตะโกลา ในราคา 160 บาท
รับฟรีน้ําสมุนไพร 1 แก้ว


สามารถติดตามตัวอย่างการปรุงอาหารไทยรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ได้ที่
www.Thaidishcovery.com

#ThaiDishcovery #NewThaiDishForNewGen
#กระทรวงวัฒนธรรม #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม