08 กันยายน 2564

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดท่องเที่ยวบนโลกเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour”สุดบนโลกออนไลน์

เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทย

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งระบบชะลอตัว จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประทศลดลงกว่าร้อยละ 90 รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกออนไลน์ ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับการท่องเที่ยวบนโลกเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน ศกนี้ พร้อมร่วมชมแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศไทย และ
ลุ้นรับรางวัลใหญ่ตลอดการเข้าร่วมชมงาน


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำบลมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยว วิถีไทย) ภายใต้แนวคิด “เปิดขุมทรัพย์ 9 เส้นทาง 9 ตำนาน มรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย” ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tour) ที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทั้ง ชม ชิล ช้อป แชร์ รวมถึงยังได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวิถีชุมชนทั้ง 9 เส้นทาง ตำนานมรดกวัฒนธรรม“อาจเรียกว่า เป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิต New Normal ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน ไปพร้อมๆ กับการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของชุมชน OTOP นวัตวิถี  ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดความพร้อมของชุมชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามชีวิตวิถีใหม่ และก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่จะทำให้เกิดการ เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจน เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น  (Attractive : A) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประเภทชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง (Brighten Star: B) จำนวน 304 หมู่บ้านซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณให้มีความมั่นคงมากขึ้น”

สำหรับความโดดเด่นของโครงการนี้ อยู่ที่การนำเอาวัฒนธรรมทั้ง 9 อารยธรรมบนผืนแผ่นดิน มาสร้างอัตลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้แก่ อารยธรรมบ้านเชียง, อารยธรรมทวารวดี, อารยธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง, อารยธรรมลพบุรี, อารยธรรมศรีวิชัย, อารยธรรมล้านนา, อารยธรรมสุโขทัย, อารยธรรมอยุธยา,และ อารยุธรรมธนบุรี-รัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่ละอารยธรรม ต่างมีความโดดเด่นด้านวิถีชีวิต ตามภูมิภาคและ กาลเวลา รวมถึงยังปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมและการสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องจน
ส่วนหนึ่งได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ทรงคุณค่ากว่า 158,963 ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ซึ่งนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP ทั้ง 9 เส้นทางแล้ว ผู้เข้าชมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ “สร้อยคอทองคำ” จำนวน 3 เส้นต่อวัน และลุ้นรับรางวัลใหญ่ “ทองคำแท่งหนัก 1 บาท”  อีกด้วย


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถร่วมท่องเที่ยวได้ที่ www.virtualotoptour.com
ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2564 ตั้งแต่ 09.00-21.00 น. 

เปิดขุมทรัพย์ 9 เส้นทาง 9 ตำนาน มรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย

เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี9 เส้นทาง9 ตำบล มรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย ทั้ง9 อารยธรรมมีดังนี้ 

1. อารยธรรมบ้านเชียง ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู 

2. อารยธรรมทวารวดี ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร  และจังหวัดมหาสารคาม 

3. อารยธรรมศรีโคตรบูรณ-ล้านช้าง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดบึงกาฬ

4. อารยธรรมลพบุรี ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีม จังหวัดสุรินรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดศรีสะเกษ 

5. อารยธรรมศรีวิชัย ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส 

6. อารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดตาก

7. อารยธรรมสุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดอุทัยธานี 

8. อารยธรรมอยุธยา ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดสมุทรสาคร 

9. อารยธรรมธนบุรี - รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนทบุรีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดอ่างทอง