17 สิงหาคม 2564

รฟฟท. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2564


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา คอยช่วยอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัส
โควิด-19

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาคอยช่วยอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19


ณ บริเวณจุดพักสังเกตอาการ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2564