25 มิถุนายน 2564

ธนชาตประกันภัย ผนึก ศปถ. เดินหน้าชวนชุมชนทั่วประเทศ ร่วมเสนอโครงการถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

 


ธนชาตประกันภัย จับมือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เดินหน้าสานต่อโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2”  ปลุกพลังประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนในชุมชน โดยปีนี้เตรียมงบแก้ 10 จุดเสี่ยงทั่วประเทศ ชุมชนละ 200,000 บาท ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564     ที่เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com


นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนชาตประกันภัย และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) วางเป้าหมายให้ชุมชนตื่นตัวและลุกขึ้นมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนร่วมกัน ซึ่งในปีแรกได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีชุมชนส่งโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 127 พื้นที่ และได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 พื้นที่ 


ในปี 2564 นี้ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2” เปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วประเทศ นำเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนของตน เน้นให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์จัดทำแผนได้ด้วยตนเอง แล้วเสนอโครงการเข้ามา โดยขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน  จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ  รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดกรองผลงานให้เหลือเพียง 30 พื้นที่  และ รอบตัดสิน ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือก 10 โครงการ ซึ่งหากชุมชนใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ธนชาตประกันภัยจะประสานกับภาคีและชุมชน สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ชุมชนละ 200,000 บาท ต่อไป
โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2” ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  ขอเชิญชุมชนทั่วประเทศมาสร้างทีม รวมพลังนำเสนอพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนน พร้อมแนวทางการแก้ไข โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com