24 มิถุนายน 2564

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ



วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
พร้อมด้วย นางพัชร์ณัฐ โหตระไวศยะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรักษาความสะอาด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยมี นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีกลางบางชื่อ กรุงเทพมหานคร