14 ธันวาคม 2563

โครงการเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย ผอ.ททท. สนง.กทม. นางสาวพิมพกานต์. พิพิธธนานันท์ พร้อม รอง ผอ.สกท. ทั้ง 2 คน นางสาวจุไรรัตน์  ขัยทวีทรัพย์ และนายพันธุ์รวี บุนนาค พร้อมทีมงาน สกท. นางชฏารัตน์ ดวงมณี และนายทศพร สุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ในโครงการเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม 

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับพันธมิตร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และ บริษัท เจ้าพระยา ทัวรริส โบท จำกัด จัดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา ในชื่อโครงการ เจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัด trip ราคาพิเศษ 599 บาทต่อคน ร่วมกับ "เรือด่วนชวนเที่ยว” จัดโดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จํากัด เส้นทาง ท่าเรือสาทร-วัดอรุณราชวราราม-วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี-วัดศาลเจ้า ปทุมธานี-วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา-วัดโบสถ์ สามโคก ปทุมธานี-ท่าเรือสาทร

ในการนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พาสื่อมวลชน online จำนวน 30 ราย ร่วมกิจกรรมทริปไหว้พระ ล่องเรือไหว้พระ 5 เมือง 5 วัด โดย เที่ยวล่องเรือจากกรุงเทพฯ - นนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา
โดยเรือด่วน Riva express 1 -2-4 เรือปรับอากาศเสนอขายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 250 คน  เดินทางท่องเที่ยวร่วม trip ดังกล่าว           

โครงการเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ททท.สนง.กรุงเทพมหานคร ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ททท.สำนักงานลพบุรี. แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม. 2563 ต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จํากัด จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อยอดการเสนอขาย trip ล่องเรือสุดพิเศษ อีก 2 ทริป ดังนี้
1.กิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือเสริมบุญ สวดมนต์ส่งท้ายปี คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ล่องเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมพระสงฆ์นำสวดและเจริญประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เส้นทางผ่านวัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ราคา 499 บาท/คน
(ค่าเรือ -ค่าประกัน- ค่ามัคคุเทศก์) 

2. วันที่ 3 มกราคม  2564 กับกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือ+ รถบัส เส้นทางกรุงเทพมหานคร - พระนครศรีอยุธยา เส้นทาง ท่าเรือสาทร-วัดนิเวศธรรมประวัติ-ตลาดโก้งโค้ง-วัดพนัญเชิง-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ-วัดโบสถ์ สามโคก ปทุมธานี ราคา 799บาท/คน(ค่าเรือ -ค่าประกัน-ค่ามัคคุเทศก์) สำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 086-331-4215
Line : @cpxboattour

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร
โทร.02-276-2720/02-276-2721  
Face bool:TAT Bangkok