19 สิงหาคม 2563

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการ “รถไฟฟ้าส่งต่อความรู้สู่มือน้อง” ครั้งที่ 2

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดโครงการ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ส่งต่อความรู้สู่มือน้อง” ครั้งที่ 2 มอบสื่อการเรียนรู้ , หนังสือ , วัสดุอุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สันทนาการในห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนวัดลาดกระบัง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรม CSR ต่างๆ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน  ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งช่วยส่งเสริมโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้จัดโครงการ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ส่งต่อความรู้สู่มือน้อง” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหลังโครงการประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่ได้ร่วมทำโครงการกับรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 


โดยโครงการ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ส่งต่อความรู้สู่มือน้อง” ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการมอบสื่อการเรียนรู้ , หนังสือ , วัสดุอุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สันทนาการในห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนวัดลาดกระบัง โดยมีพิธีเปิดโครงการ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
Call Center 1690  หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink 
Twitter : Airport Rail Link