27 พฤษภาคม 2563

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณะสุข รับมอบอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้


จากเคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด
และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี 

เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ
คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ในฐานะตัวแทนศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 40 เครื่อง จากคุณภัคพร พิรชัช ผู้แทนคุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี, มิสเตอร์ เอเดรน บล้อค คาโดน่า ไนท์ ออฟ มาลต้า และคุณ สุรศักดิ์  สาโท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอสเซต จำกัด เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ณ ที่ทำการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ภัคพร พิรชัช ผู้แทนคุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด มิสเตอร์ เอเดรน บล้อค คาโดน่า ไนท์ ออฟ มาลต้า และคุณ สุรศักดิ์  สาโท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอสเซตจำกัด ที่ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะส่งถึงมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำไปปฏิบัติงานในเรื่องของการคัดกรอง การดูแลชาวไทย ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน ซึ่งของที่นำมาบริจาคในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งของที่ทางเราต้องการ แล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการนำไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน การนอนติดเตียง หรือการเยี่ยมบ้าน การรับบริจาคในครั้งนี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางสังคม Social Movement ในน้ำใจของคนไทย โดยเฉพาะทางภาคเอกชนที่กรุณานำสิ่งของมาบริจาค ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข โดยศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ก็จะนำส่งสิ่งของเหล่านี้ไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เรากำหนด อย่างเช่นในจังหวัดที่มีการติดเชื้อ หรือในจังหวัดที่ยังต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุขก็ต้องขอขอบคุณ เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด ไนท์ ออฟ มาลต้า และ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอสเซต จำกัด เป็นอย่างสูงอีกครั้ง ในการมีน้ำใจให้กับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการที่ส่งต่อสิ่งดีๆ อย่างนี้กับสังคมไทยและระบบสุขภาพของเรา ให้เราปลอดภัยในเรื่องของไวรัสโควิด-19 และเราจะผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปด้วยกัน และสุดท้ายนี้ทางศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ยังต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย, อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้, ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective, ถุงมือ และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากไวรัสโควิด-19  รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค  ภาคเอกชน หรือประชาชนท่านใด ต้องการบริจาคก็สามารถติดต่อมาได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข

ด้านคุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี กล่าวว่า เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ , อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยี่ห้อ Care+ , ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Covid-19  ส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกา อีกทั้งเรายังได้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มาจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ตัวเอง และแบรนด์อื่นๆ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยการสั่งนำเข้ามานี้ ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุขและจากรัฐบาลไทย ดังนั้นทาง เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จะยังคงเดินหน้าต่อไปในการแบ่งปัน ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามที่คุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์ ผู้บริหาร ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี อีกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังหลัก เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด ตั้งปณิธานไว้ในเรื่องของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือสังคม ตามคอนเซ็บบริษัทที่ยึดถือ 

“การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จนกว่าจะผ่านพ้นไวรัสโควิด-19 ไปได้."