27 พฤษภาคม 2563

ฌอน​ บูรณะหิรัญ นักคิดนักเขียนชื่อดัง


"ศาสตร์พระราชา​ คือ​ ทางรอด"   โคกหนองนา​ คือ​ ทางแก้ปัญหาทุกวิกฤตอย่างยั่งยืน