21 พฤษภาคม 2563

กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์


วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท Prodigy Generation จำกัด บริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่ 17  กลุ่มบริษัทในเครือ AJ GROUP และ กลุ่มนักธุรกิจไทย-จีน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน 

โดยมีคุณ ปวีณ ปานบุญห้อม กรรมการบริหาร บริษัท Prodigy Generation จำกัด มอบเครื่อง Temperature Screening Station จำนวน 2 เครื่อง และ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทในเครือ AJ GROUP และกลุ่มนักธุรกิจไทย-จีน ได้แก่ Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd (Best Express), Vip Cigar & Whisky Co.,Ltd, ภัตตาคารเสฉวน และภัตตาคารอาหารกวางตุ้ง และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่ 17  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ สเปรย์ทำความสะอาดมือ AJ Alcohol Spray 95 ml. จำนวน  2,000 ขวด  หน้ากากอนามัย Disposable Face Mask 5,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer) AJ รุ่น IT-888 จำนวน 100 เครื่องปัจจุบันทางโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ โดยสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์ประสานงานในการรับบริจาค กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร.0 2475 5879 และ 08 9815 6900 ศูนย์รับบริจาคกรมแพทย์ทหารเรือ โทร.0 2475 2572 และ 08 6789 9202
ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร.0 2475 2576 และ 08 1658 1237 ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทร.0 2466 1180 ต่อ 69905 และ08 5395 2248 ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โทร.0 2466 1180 ต่อ 73031 และ 08 6378 7853 และศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทร.0 2475 2403 และ 08 1551 1196