22 เมษายน 2563

TOLLWAY ทางยกระดับ ดอนเมือง


คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ  และ คุณอัจฉรา เจริญพร ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์   โรงพยาบาลนราธิวาส  โรงพยาบาลยะลา  โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี  โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่  โรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาลปัตตานี  โรงพยาบาลสงขลา  โรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  โรงพยาบาลงอ นราธิวาส