23 มีนาคม 2563

สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา(MPI) จัดหลักสูตร

The Boss 90, the Ultimate Leader


หลักสูตร The Boss 90, the Ultimate Leader ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ  "การวางตนและมรรยาทของผู้นำองค์กร "  โดยคุณเพชรพริ้ง สารสิน  อดีต ผอ.ใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด  และหัวข้อ "The Power of Listening"   
โดย ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี จาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ณ.โรงแรมมาริออท สุรวงศ์   เมื่อเร็วๆ นี้