23 มีนาคม 2563

กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์อาหารในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป 
 

เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ได้จับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามปกติทุกสาขา