18 มีนาคม 2563

อว. ผนึกไมโครซอฟท์ ยกระดับการเรียนออนไลน์ 150 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


กระทรวง อว. ผนึกไมโครซอฟท์ยกระดับนวัตกรรมการสอนมหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนออนไลน์เสมือนจริงแบบโต้ตอบได้ผ่านแพลตฟอร์มไมโครซอฟท์ทีม สำหรับ 150มหาวิทยาลัย นักศึกษา 2 ล้านคนเรียนฟรีทั่วประเทศ ภายใน 1 เดือน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วทั้งโลก กระทรวง อว. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการวางมาตรการในการรองรับสถานการณ์โควิด-19  ในส่วนของการดูแลนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 100% เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษา


ล่าสุด กระทรวง อว. จับมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เพื่อเปิดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศสามารถยกระดับให้การศึกษานอกสถานที่ให้เป็นไปในรูปแบบที่เกินกว่าแค่การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอทั่วไป ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางแบบครบวงจรอย่างไมโครซอฟท์ทีม(Microsoft Teams)สำหรับทั้งนิสิต-นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทั่วประเทศ

“การดำเนินการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มมีหลายมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนบ้างแล้ว แต่ในมหาวิทยาลัยอีกราว 100 สถาบัน ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ หลายแห่งอาจยังไม่มีความพร้อม ทีมเจ้าหน้าที่จากไมโครซอฟท์ จะเข้าไปอบรมการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ทีมให้กับทุกมหาวิทยาลัย  รวมถึงจะดูแลในส่วนของนิสิต นักศึกษา ที่มีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้นั้น ก็อยู่ในส่วนที่กระทรวง อว. และไมโครซอฟท์จะร่วมเข้าไปดูแลคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 เดือน มหาวิทยาลัยทั้ง 150 แห่ง และนิสิต นักศึกษาราว 2 ล้านคน จะสามารถทำการเรียน การสอนผ่านออนไลน์ได้สมบูรณ์ 100%”


สำหรับแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ทีมกับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1(MicrosoftOffice 365 A1) รองรับการใช้งานบนระบบคลาวด์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้ง 150 แห่ง และนิสิต นักศึกษาอีก 2 ล้านกว่าคน ได้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีมในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟท์แวร์ จะถูกนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสมบัติจะเหนือกว่าระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีโอทั่วไป อาทิ OneNote Class Notebooks สมุดบันทึกรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Microsoft Whiteboard กระดานดิจิทัลที่ใช้วาดเขียนพร้อมกันได้หลายคน Student Analytics ระบบวิเคราะห์การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้วัดระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนิสิต-นักศึกษาแบบเรียลไทม์ พร้อมวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป รองรับระบบการบ้านและการให้คะแนนในทุกขั้นตอน ทั้งยังเปิดให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนจากการสอบและชิ้นงานต่าง ๆ ที่ส่งไปได้เสมอเพื่อความสะดวกสบาย รองรับการเปิดห้องสนทนาประจำกลุ่ม สำหรับการแบ่งกลุ่มทำงานในวิชานั้น ๆ เป็นต้น
ด้าน ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ  ประธานกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวง อว. กล่าวว่า ในวิกฤติย่อมมีโอกาส โครงการนี้ที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นการยกระดับอาจารย์จำนวน 6 หมื่นคนทั่วประเทศในการสอนออนไลน์ ทุกมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านออนไลน์ ซึ่งในเบื้องต้น 1 เดือนนี้จะเริ่มสอนนักศึกษา 2 ล้านคนก่อน และจากศักยภาพตรงนี้จะสามารถขยายไปสอนไปยังโครงการ Non degree ของกระทรวง อว. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทำงาน 38 ล้านคน