10 มกราคม 2563

นิทรรศการ "The New Horizon of Samutprakarn"

โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 
เปิดนิทรรศการ "The New Horizon of Samutprakarn"


ชาติชาย อุทัยพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่าย “The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ” ภายในงานมีการจัดแสดงภาพจิตรกรรมจากฝีมือจิตรกรสุวรรณภูมิทั้ง 9 ท่าน และภาพถ่ายจากการประกวดภาพถ่าย “The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ” โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสมุทรปราการและผลิตภัณฑ์จากโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ
ณ บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการนิทรรศการ The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ” ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิทั้ง 9 ท่านในการจัดแสดงผลงาน ได้แก่ วัฒนา พูลเจริญ,
สุวิทย์ ใจป้อม, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ลาภ อำไพรัตน์, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, พรชัย สินนท์ภัทร, สุรัชต์
สดแสงสุก, นาวี เรืองระเบียบ และเปรมมิกา พฤฒินารากร

โดยจัดแสดงผลงานจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพจากซ้ายไปขวา เจอราลด์ ฮูการ์ดี้ - ผู้จัดการโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, วัฒนา พูลเจริญ - ตัวแทนศิลปินสุวรรณภูมิ, พรรณพิมล วงศ์ทองศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที, ศศิวิมล อุทัยพันธ์ - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, ชาติชาย อุทัยพันธ์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ธวัชชัย นามสมุทร - นายอำเภอบางพลี และคริสตอฟ เจอร์โฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต