15 มกราคม 2563

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ การประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)(BEM) พร้อมด้วยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สถานีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกรนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานพิธีมอบรางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศการประชันภาพโครงการ Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย พร้อมด้วยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)(BEM), นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร), และนายเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 4 สถานีโครงการ Amazing 4 Stations 4 All เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ทั้ง 4 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร โดยเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าวได้วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยที่มีมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญๆ อาทิ ชุมชนย่านเพชรเกษม ชุมชนธนบุรี ปากคลองตลาด เยาวราช และสถานที่สำคัญรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทย และต่างชาติ ทุกกลุ่มได้ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ( Tourism for all ) โครงการ Amazing 4 Stations 4 All เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม รายได้จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจัดหาของขวัญของที่ระลึกมอบให้แก่น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563

ผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All เป็นภาพที่ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการเดินทาง ชวนให้ค้นหาตามรอยภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ทำการคัดเลือกภาพที่ตอบโจทย์ของโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดทั้ง 4 สถานี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมตัดสินภาพ

สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)(BEM) พร้อมด้วยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สถานีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร
นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานพิธีมอบรางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศการประชันภาพโครงการ Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย พร้อมด้วยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)(BEM), นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร), และนายเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 4 สถานี


โครงการ Amazing 4 Stations 4 All เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ทั้ง 4 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร โดยเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าวได้วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยที่มีมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญๆ อาทิ ชุมชนย่านเพชรเกษม ชุมชนธนบุรี ปากคลองตลาด เยาวราช และสถานที่สำคัญรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทย และต่างชาติ ทุกกลุ่มได้ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ( Tourism for all ) โครงการ Amazing 4 Stations 4 All เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม รายได้จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจัดหาของขวัญของที่ระลึกมอบให้แก่น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563


ผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All เป็นภาพที่ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการเดินทาง ชวนให้ค้นหาตามรอยภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ทำการคัดเลือกภาพที่ตอบโจทย์ของโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดทั้ง 4 สถานี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมตัดสินภาพ