28 มกราคม 2563

พส. ชี้แจง กรณี สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว

ถึงกับเหวอ! สาวสุดสงสาร
เจอลุงขอทานตาบอด แต่โป๊ะแตก  ลุงขับรถฟอร์จูนเนอร์ 


   
จากกรณีสื่ออนไลน์ นำเสนอข่าว เจอลุงขอทานตาบอด ขับรถฟอร์จูนเนอร์นำมาจอดไว้บริเวณหน้ารั้ว
วัดดอนสะแก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาชื้อของในตลาด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 50 – 60 ปี แต่งกายเสื้อผ้าเก่าสวมแขนยาว กางเกงขายาว สวมแว่นตาสีดำ ถือไม้เท้า สวมหมวก มีลำโพงและไมค์ เพื่อใช้ในการร้องเพลง บางครั้งจะมีผู้หญิงเดินจูงเพื่อขอเงิน และใช้วิธีการเดินจากวัดไปตลาดและบริเวณข้างเคียง โดยการร้องเพลง จะเริ่มเดินขอทานช่วงเวลา 15.30 – 17.00 แต่ไม่ได้มาทุกวัน จะพบเห็นวันจันทร์กับวันศุกร์ และไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่บริเวณแถวนั้น เพลงที่ใช้ร้องส่วนใหญ่ เป็นเพลงลูกทุ่ง ร้องเป็นทำนอง และไม่พบเห็นบัตรผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บางครั้งมีพฤติกรรมแกล้งเป็นคนตาบอดถือไม้เท้าร้องเพลง เพื่อให้ประชาชนบริเวณ ซอยตลาดพระปิ่น 3 ซอย 9 เกิดความสงสาร และมอบเงินให้ ซึ่งประชาชนที่เดินไปมา จะพบเห็นพฤติกรรมการขอเงิน   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอชี้แจง ว่าจากกรณีดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงพื้นที่ในทันที แต่ไม่พบชายรายดังกล่าว ได้สอบถามผู้ประกอบการในตลาดพระปิ่น 3 และประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ หากพบเห็นชายไม่ทราบชื่อดังกล่าวให้โทรแจ้ง หรือถ่ายคลิปพฤติกรรมดังกล่าว ส่งให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 หากพบชายรายดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ รายได้ สภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือ และหากประสงค์จะมีบัตรผู้แสดงความสามารถ จะได้แนะนำการจดทะเบียนเป็นผู้แสดงความสามารถ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป 
นอกจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงกระบวนการทำงานตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยได้อธิบายว่า กรณีทั่วไปหากพบผู้ที่มีพฤติการณ์อันแสดงออกว่าเป็นการขอทานตามกฎหมายมาตรา 13 จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาขอทาน จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ซึ่งเป็นผู้หยิบยื่นเงินให้แก่ผู้ทำการขอทาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ขอให้ท่านโปรดฉุกคิดสักนิดถึงผลกระทบจากการให้ดังกล่าวว่าอาจเป็นการส่งเสริมขบวนการขอทาน จึงอยากจะสื่อสารสังคมให้เกิดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นเรื่อง “ให้โอกาส เปลี่ยนชีวิต หยุดคิด…ก่อนให้ทาน”


เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขอทานในสังคมไทย สร้างความเข้าใจในการให้ทานอย่างถูกวิธี และการส่งเสริมทัศนคติใหม่ในการบริจาคโดยการให้โอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น ให้สามารถพึ่งตนเองได้ หรืออาจจะบริจาคให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่มีบทบาทภารกิจในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากใครพบเห็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง