16 มิถุนายน 2562

M.I.S.S.CONSULT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยง Co Brand กับศูนย์คุณธรรม       
M.I.S.S.CONSULT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยง Co Brand เป็นการรวมพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณภาพ ด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคี โดยนายวรายุทธ ขจัดพาล (นั่งที่ 3 จากซ้าย) วิทยากรหลักสูตร W.O.R.K. Communications จาก M.I.S.S.CONSULT แชร์ประสบการณ์ด้านการสื่อสาร เพื่อการหาแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคี ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน  ดำเนินการจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆนี้