02 มีนาคม 2562

"มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี"


สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน (40 สมาคม)สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมซื้อขาย การลงทุน การร่วมทุน และจับคู่ทางธุรกิจ “International Investment Business Matching 2019: IIBM2019”“มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี”18-21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์
 ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ สมาคมนักธุรกิจ ไทย-จีน  (40 สมาคม) สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และองค์กรพันธมิตรในประเทศไทยและนานาชาติ เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

เครือข่ายโอท็อปเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ระยอง Malaysian Institute of Estate Agents (MIEA) Institute of Estate Agents, Singapore (IEA) Myanmar Real Estate Service Association (MRESA) Vietnam National Real Estate Association (VNREA) Cambodia Valuers and Estate Agents Association (CVEA) Philippine Association of Real Estate Boards, Inc (PAREB) เป็นต้น

 ได้ร่วมกันจัดงานงานมหกรรม การซื้อขาย การลงทุน การร่วมลงทุน และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศจีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในชื่อโครงการ “International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019”ภายใต้แนวคิด       “Real Estate Expo: 50% Shock Sale” และการจับคู่ทางธุรกิจ “Business Matching 2019: Thailand-China-AEC” โดยคณะผู้จัดงานได้จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมและวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ The Emerald Hotel รัชดาภิเษก ห้องเพชรชมพู

งาน“International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ พื้นที่การจัดงานกว่า 200 บูท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจการค้า การร่วมลงทุน ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การนำเข้า การส่งออก กฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า เป็นต้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาครบวงจรในการจับคู่ทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้การลงทุนระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) โดยล่าสุดสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตอบรับเข้าร่วมงานครบทุกประเทศ คาดว่าภายในงานจะมีมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท

คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานในวันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม 2562

 รูปแบบการจัดงานเป็นการแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ การสัมมนาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน แบ่งเป็นโซนของการจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า 8 โซน รวมประมาณ 200 บูท

ประกอบด้วย

• โซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Zone) ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “50% Property Shock Sale” จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมแพ็คเกจการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” ตามนโยบายของภาครัฐและเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Auction) อีกด้วย

• โซนธุรกิจท่องเที่ยว การพำนักระยะยาว (Tourism & Long Stay Zone) ประกอบด้วยโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา ลองสเตย์ กลุ่มผู้สูงวัย เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน การทำธุรกิจแบบพึ่งพา การหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

• โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International & AEC Zone) จัดให้มีการแสดงสินค้า ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ AEC และจากอินเดีย ยุโรป อเมริกา พร้อมข้อมูลที่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ อาทิ กฎระเบียบด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างกัน ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐ เป็นต้น

• โซนด้านการศึกษา (Education Zone) ภายในงานมีกิจกรรม“Education Fair” ให้ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย จีน ยุโรป การให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการจัดหาที่พัก วีซ่า และอื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละประเทศ โดยมี TOP Universities จากทั่วโลกมาเปิดบูทแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลด้านการศึกษา

• โซนธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs Zone) และโซนสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) มีการออกบูทจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

• โซนอาหารและกิจกรรม (Food & Activities) ประกอบด้วย Food Truck และการออกร้านจากร้านอาหารชื่อดัง การจัดแสดงเทศกาลอาหารและผลไม้ “Food & Fruit Festival” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชิมผลไม้และอาหารไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น

• โซนโลจิสติกส์และพลังงาน (Logistic & Energy Zone) การส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจ E-commerce จำเป็นต้องมีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ รองรับ รวมทั้งด้านธุรกิจพลังงานที่เป็นแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานสะอาดในตลาดโลก

สำหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ การเดินแบบ มินิคอนเสิร์ต การสาธิตเมนูอาหารนานาชาติ การสัมมนา หัวข้อทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และการมอบทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น
คณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นกลุ่มนักธุรกิจไทย นักธุรกิจจีน นักธุรกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวจีน จะเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนตลอดการจัดงาน

 พิเศษสุด ..... สำหรับท่านที่กำลังจับตาสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 นี้ว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด รวมทั้งการแสวงหาโอกาสการลงทุนท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ควรพลาด งานสัมมนาระดับประเทศที่รวบรวมกูรูเศรษฐกิจโลก และกูรูอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน-AEC มาเสริมอาวุธการลงทุนให้กับคุณในทุกสถานการณ์กับงาน Pre-Business Matching หัวข้อ “Economic Disruption & Opportunity to RE Investment”

โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok พบกับกูรูด้านเศรษฐกิจและอสังหาฯชื่อดัง ได้แก่ รศ.มานพ พงศทัต เสาหลักวงการอสังหาริมทรัพย์ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยตลาดอสังหาและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน อาจารย์วสันต์ คงจันทร์ จาก Modern Property Consultants และอาจารย์อรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (บัตรราคา 963 บาท)

• ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากกูรูด้านเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นแล้ว ยังพบกับนายอาโป ทักษิณกำเนิด สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ นายชำนาญ เผือกวัฒนะ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ วิถีการทำการค้ากับคนจีน (บัตรราคา 535 บาท)

• ทั้งสองครั้งข้างต้น ท่านสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ มีแจ้งเจตจำนงเพื่อซื้อขาย การร่วมลงทุน หาคู่ทางธุรกิจ และสำหรับนักลงทุนจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน การประมูล

• ลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ LINE ID: @m-property, Wechat: majung_28

ทั้งหมดนี้เป็นงานคุณภาพระดับประเทศที่คุณไม่ควรพลาด คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน “International Investment Business Matching 2019: IIMB 2019” มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี จะสร้างรายได้ การต่อยอดทางธุรกิจ และนำความสำเร็จสู่ตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน