14 มกราคม 2562

ปีนี้ใครยังไม่มาหาพระแม่กวนอิมเสวยสุขอย่าได้รอช้า

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระขอพรรับต้นปี วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ปีนี้ใครยังไม่มาหา พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข  หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก 


วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นวัดที่มีพระแม่กวนอิม ปางนอน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีความยาวถึง 21 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง และพระพักตร์ (ใบหน้า) หล่อด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานบนมหาวิหาร ถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งทางใจ ให้แก่สาธุชนที่เคารพ ศรัทธา ในพระบารมี และมหาปณิธาน ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

แบตเตอรี่ทางใจ ซึ่งจะทำให้เราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและมีพลังภายในที่จะสู้ เขาเรียกว่าพลังบุญ อิริยาบถนี้เป็นปริศนาธรรม  การฝึกสติและสร้างสติให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำ
วันได้ดีการสร้างพระแม่กวนอิมพระพักตร์ทองคำสวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งเดียวในแม่น้ำท่าจีน ที่ทำแบบนี้เพราะ อาจารย์ต้องใช้คำว่า ธรรมะจัดสรร สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้ พื้นฐานมาจากเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาของเราต้องการที่จะเผยแผ่ในสิ่งที่ดีงามและงดงาม เนื่องจากจิตใจเริ่มต้นดีอยู่แล้ว จิตบวกจิตที่มีพลัง จึงจะสร้างสรรงานศิลปะที่ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ระฆังจากประเทศเวียดนาม เข้าประเทศไทยเพื่อนำไปไว้ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม

ในที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ชาวจีนอพยพสมัยก่อน ขึ้นท่าและอาศัยแม่น้ำสองฟากฝั่งจึงเรียกแม่น้ำท่าจีน  ตำนานเรียกว่าเป็นแม่น้ำมังกร ประจวบกับคู่กับถนนเยาวราช ถนนสายมังกร มีพระทองคำ เป็นมรดกแต่ตรงนี้เป็นแม่น้ำสายมังกร มีองค์หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อกริ่งเนื้อเงินองค์ใหญ่ อาจารรย์คิดว่า ตามลำพังพระพุทธองค์ที่เป็นประธานแล้ว ยังต้องมีพระโพธิสัตว์ มีคติว่าจะอยู่คู่กับมนุษย์ ยังไม่ได้เข้าสู่การนิพพานความเชื่อของชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมถือว่า พระแม่ยังอยู่ แต่อยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์จึงนำบารมีของท่านมา เพื่อให้คนได้รู้ว่า ลูกเวลามีทุกข์ ให้คิดถึงแม่ แม่จะได้ช่วยลูกเหมือนกับคุณแม่ที่ห่วงลูกเสมอ เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่มีเวลา ก็อยากให้แวะมา กราบ ขอพร พระแม่ เวลามา หลักเตรียมผลไม้ ทุกชนิด แต่ถ้าให้ดีปลอดสารได้ยิ่งดีแน่นอน เสร็จแล้ว ผู้ที่มากราบจะได้ลาไปรับประทานได้ ซึ่งตอนนี้สุขภาพก็สำคัญ


องค์หลวงพ่อยูไลฯ เป็นพระประธานในเรื่องของสุขภาพ เขาเรียกว่า หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจอมแพทย์ หรือ เภสัช ที่แปลว่า หมอยา ทำให้คนพ้นจากทุกข์ทางใจ อีกองค์หนึ่งคือพระโพธิสัตว์กวนอิม ก็ทำให้พ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ สามารถมาอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้
หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า สร้างด้วยเนื้อเงินทั้งองค์ สูง 7 เมตร เรียกว่า เอียะซือฮุก คำนี้พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนจะคุ้นเคยกันมาก ส่วนคนไทยจะรู้จักกันในนามพระยูไลย... จะมาฝากดวงช่วงเทศกาลตรุษจีน

ตรุษจีนที่วัด ปีนี้สิ่งพิเศษสุดคือ การอธิษฐานชื่อฝากกับองค์พระยูไลย เป็นธรรมเนียมมาหลายชั่วอายุคนและเป็นต้นฉบับด้วย เรามีตำราที่เป็นของที่ครูบาอาจารย์สืบทอดมาอยู่ภายใต้การบูชาดาวพระนพเคราะห์ ฝากกับองค์เอี๊ยะซือ หรือเซียวไจเอี่ยวสิ่ว สลัดสะเดาะห์และเสริมให้มีอายุมั่นขวัญยืน เซียวไจเอี่ยวสิ่ว ให้มาอธิษฐานขอพรบารมีจากพระหมอยาหรือผู้เป็นเทวดาแห่งแพทย์ ที่จะช่วยสลัดปัดเป่าเคราะห์โศกและจะช่วยเสริมดวงชะตาบารมีให้เพิ่มพูน

ชื่อนีเป็นรหัสที่อยากให้ญาติโยมได้มาฝากดวงกับท่านตลอดปี 12 เดือน 100 บาทต่อ 1 เดือน 12 เดือนก็ 1,200 บาท เราทำเพื่อชีวิตตัวเอง ตรงนี้อยากให้ได้มีโอกาสมาฝากดวง ปีนี้อาจารย์จะเปิดให้ท่านทั้งหลายมาปิดเงิน ปิดทอง พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ถวายที่องค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เราไม่ได้เปิดโอกาสนี้มาหลายปีแล้ว

องวินัยธร พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ปัจจุบันคือ องสรภาณอนัมพจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

 
สวยที่สุดในเมืองไทย ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน สุ่ยซั้งกวนอิม แม่กวนอิมปางเสวยสุข 
สำหรับคนปีชง ปีนี้ต้องอธิบายแบบนี้ โยมนึกถึงผลส้มที่ลอยอยู่ในอากาศที่ว่างเปล่า ด้านหนึ่งเจอแสดงอาทิตย์ อีกด้านหนึ่งมืด ด้านที่เจอแสงอาทิตย์จะสว่างไสวรุ่งเรือง ด้านตรงกันข้ามคือด้านมืด ปีชงคือด้านมืดนั่นเอง ในรอบจักราศี กว่าจะเวียนมานั้น ปีนี้มาตรงกันข้ามดวงดาวที่มืดปีนี้คือ ปี มะเส็ง ปีนี้ให้ระวัง ตามตำราถือว่าดวงอ่อนเพราะพลังมืด แสงอาทิตยส่องปีกุน ปีกุนถ้าเฮงก็เฮงเลย ถ้าไม่เฮงก็ทรงเลยเพราะเจอกับพลังแสงอาทิตย์

ปีอ่อนพลังคือ ปีมะเส็ง คนจีนจะถือว่าปีนี้จะไม่ควรลงทุน การค้าจะมีอุปสรรคเสียมากกว่าได้ วิธีที่จะทำคือ เพิ่มพลังบุญด้วยการบำเพ็ญการบริจาค เช่นอาสาสมัคร การช่วยเหลือสังคมด้วย อาจไม่ให้เป็นเงินก็ให้เป็นแรง สำรวมคำพูด การกระทำ ต้องมีศีล ระวังเพราะบางครั้งคำพูดอาจจะนำภัยมาสู่ตัวได้ คืออารมณ์เวลาพูดออกไป คนที่เกิดปีชง อาจพูดดี แต่คนฟังอาจจะแปลสารผิดเพราะพลังอ่อน แทนที่จะพูดได้เงินกลับกลายเป็นเสียเงินเป็นต้น ต้องสำรวม และเสริมพลังใจด้วยการสวดมนต์ภาวนา ให้มาเข้าพิธีค่ำคืนวันที่ 4 ถือว่าเป็นยามแรก ที่วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง นี้ โยมจะได้มีพลังบุญเพิ่มเข้ามา แล้วทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้น
ไปทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง..สาธุ สาธุ สาธุ
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 085-1779169