24 สิงหาคม 2561

ทีเส็บผลักดันไทยเป็นฮับแห่งเกษตรกรรมยุคใหม่

ต่างชาติเข้าร่วม 2 งานยักษ์แห่งภูมิภาคเอเชีย

ทีเส็บ ดึงงานใหญ่ด้านเกษตรไฮเทคเข้าไทย ย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรของโลก คาดว่านักธุรกิจเกษตรนานาชาติมาร่วมคึกคักเกือบสองหมื่นคน ไทยเตรียมโชว์เครื่องตัดอ้อยอัจฉริยะและระบบปลูกพืชใช้แสงเทียม ประชันโดรนเพื่อการเกษตรจากจีน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บสนับสนุนให้ประเทศไทยจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 2 งานใหญ่สำหรับภาคเกษตรกรรม ได้แก่ Horti ASIA 2018 งานมหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมด้านการเกษตร พืชสวน และพืชไร่ แห่งภูมิภาคเอเชีย และ งาน AGRITECHNICA ASIA 2018 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเอเชีย มหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรม ด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค

งานดังกล่าวนี้จะมีส่วนเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมทางการเกษตร เพิ่มเติมจากการที่ไทยเป็นประเทศสำคัญทางการเกษตรของโลกมาอย่างยาวนาน โดยแนวทางหลักของปีนี้จะมุ่งเน้น “ทางออกสำหรับทุกปัญหาของภาคเกษตรกรรมเอเชีย – Solutions for Horticulture and Agricultural Industries”

งาน Horti ASIA 2018 เป็นงานเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเรือนกระจกจากนานาประเทศ จะมีการนำเสนองานทางวิชาการจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และสมาคมพืชสวนนานาชาติ และรวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับการเกษตรกร เช่น โดรนเพื่อการเกษตรจากประเทศจีน, เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำในการตรวจจับข้อมูลเกษตรอัจฉริยะจากประเทศเนเธอร์แลนด์, ระบบน้ำประหยัดพลังงานจากประเทศตุรกี และ โรงปลูกพืชระบบปิดชนิดใช้แสงเทียมจากประเทศไทย

ส่วนงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 ปีนี้ได้เพิ่มโซนการจัดแสดงใหม่ล่าสุด “Systems & Components” ที่แสดงงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก ตลอดจนการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ล่าสุดแบบครบวงจร เช่น  เครื่องหว่านปุ๋ยอินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรลิกส์แบบพิเศษจากประเทศเยอรมนี ขณะที่ประเทศไทยจะนำเสนอรถตัดอ้อยโปรแกรมระบบอัจฉริยะ SIS นอกจากนี้ยังมี  Smart Mobile Farming Application เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร

“เราให้ความสำคัญกับงานในลักษณะนี้ เพราะนอกจากจะช่วยขยายอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว ยังเพิ่มความแข็งแกร่งกับภาคเกษตรที่เป็นจุดแข็งของไทยด้วย”
งาน Horti ASIA 2018 และ AGRITECHNICA ASIA 2018 คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 824 ล้านบาท โดยมีนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 7,600 คน และนักเดินทางไมซ์ในประเทศประมาณ 9,600 คน รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 17,000 คน