01 กรกฎาคม 2567

กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดตัวโครงการ SIKHIO SMART LIVING

ยกระดับความปลอดภัย การบริการภาครัฐ และการบริหารจัดการข้อมูลของเมือง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จังหวัดนครราชสีมา – กระทรวงดีอี และ ดีป้า ร่วมเปิดตัวโครงการ  SIKHIO SMART LIVING เดินหน้าส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว ครอบคลุม
มิติด้านความปลอดภัย ด้านบริการภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่น

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ SIKHIO SMART LIVING โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ข้าราชการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิดโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้วจากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ SIKHIO SMART LIVING โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และ นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา Mega Program เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย ได้รับการบรรจุในเครื่องยนต์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของกระทรวง หรือ The Growth Engine of Thailand เพื่อสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมเร่งส่งเสริมการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระดับพื้นที่ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ปัจจุบัน เทศบาลเมืองสีคิ้ว แห่งนี้ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งโครงการ SIKHIO SMART LIVING คือโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมมิติด้านความปลอดภัย ด้านบริการภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)

• ด้านความปลอดภัย ดำเนินการยกระดับซอฟต์แวร์ของกล้อง CCTV ทั้งหมดในอำเภอสีคิ้วใน 4 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย การตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด การตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด การตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด และการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

• ด้านบริการภาครัฐ ส่งเสริมศักยภาพการให้บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน LINE OA อาทิ ถนน ทางเท้า ไฟส่องสว่างสาธารณะ ขยะสิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ การตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่สาธารณะ น้ำท่วม ฯลฯ เพื่อการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แม่นยำ และรวดเร็ว

• ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง สร้างการเชื่อมโยง จัดเก็บ และนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
“กระทรวงดีอี โดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีเมืองที่ผ่านการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 36 เมืองจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ไม่น้อยกว่า 105 เมืองในปี 2567 – 2570 พร้อมประเมินว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงดีอี ยังให้เกียรติเป็นประธานมอบอุปกรณ์ดิจิทัลแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมี Technology Showcase ของโครงการ SIKHIO SMART LIVING และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ และรับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการ OTOD: Smart Living เป็นครั้งแรก