04 พฤษภาคม 2567

“ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้” จับมือ Red Cap – แอฟ Biggie

ร่วมกับคนบันเทิง “หนุ่ม สันติสุข-ทนงศักดิ์ -“เอ สุรพันธ์” ทุกภาคส่วน   สร้างอ็อกซิเจน ร่วมปลูกป่า ลดโลกร้อน  ใน “เดิน-วิ่งหอบรักมาห่มป่า”  

ในปี 2567 ถือเป็นปรากฏการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลก  ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ โดยมี นายวชิระ  ม่วงแก้ว  อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็น “ประธานชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้” คนปัจจุบัน นำกลุ่มผู้บริหารจาก กรมอุทยานฯ กรมทรัพทยากรน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมป่าไม้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและประสบการณ์ด้านต่างๆ  หลังเกษียณมาร่วมกันสร้างสรรค์พลังดีๆ ให้กับสังคม ทั้งนี้ได้จับมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันสะท้อนมุมมองด้านการอนุรักษ์ ร่วมกันปลูกป่า พร้อมปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันสร้างอ็อกซิมเจน ร่วมกันปลูกป่า ลดความร้อน  ถือเป็นการจุดประกายพลังๆ  ดีๆ ด้วยการออกกำลังกายไปด้วยกัน  และร่วมกันหารายได้ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ เพื่อต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยนชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งหอบรักมาห่มป่า ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่มีกิจกรรมเดิน-วิ่ง และร่วมกับกลุ่มคนที่รักษ์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาตินำต้นไม้กลับไปปลูกป่ากันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 


โดยทั้งนี้ “เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า” ของ “ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้” ได้รับความร่วมมือและสนใจจากกลุ่มคนพลังดีๆ คนบันเทิงที่ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์และรักสิ่งแวดล้อม อย่างโดยงานนี้ อย่าง หนุ่ม สันติสุข พรหมศิริ , ทนงศักดิ์ ศุภการ ,เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, เอิร์ธ ณํฐนันท์ คุณาวัฒน์, แอ้ม ศิรประภา สุขดำรงค์, ดีเจแนน กัญดา ศรีธรรมูปถัมถ์, ดีเจเสริฐ ประเสริฐ ตันติกขวีระ, ดีเจแคท แคทรียา นิภามณี ,ไมค์ พลภัทร เวลส์ช, โน๋ SNOBoq , วิลล์ ธารา, เฮง โคตรอินดี้ , เอกราช นามโภคิน (เอก Biggie) และกลุ่มศิลปิน  Biggie พร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ ให้เกียรติมาร่วมเดิน วิ่ง ในครั้งนี้ โดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้,  นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  นายทิวา  สรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้,  นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นายเฉลิมชัย  ปาปะทา อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  

นายนรินทร์  ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,  นายชิดชนก  สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , นายสมฤทธิ์  วิลัยพรรัตนา อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ,นายพสิษฐ์  เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ และสมาชิกชมรมฯ อีกหลายๆ ท่าน ที่ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกกำลังกาย รวมถึงให้คุณค่าของผู้สูงอายุ โดยเข้ามาร่วมร่วมกิจกรรมงาน “เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า” โดย “ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้” โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม นี้ ณ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป  โดยรูปแบบการจัดงานของ เรดแคป ออการ์ไนเซอร์ (Red Cap Organizer)


งานนี้นอกจากได้เดิน วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว เรายังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือ ร่วมใจในการรักษาธรรมชาติ สร้างอากาศที่ดี โดยการนำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน หรือร่วมส่งต่อไปในพื้นที่ปลูกป่าในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการสร้างอ็อกซิเจนในพิ้นที่ เพิ่มคาร์บอนเครดิตมากขึ้น  โดยทุกคนสามารถได้รับกล้าไม้กลับไปปลูกที่บ้าน หรือฝากกล้าไม้ ให้เครือข่ายเราไปร่วมกันปลูกในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกัน 

“กิจกรรมครั้งนี้ ถือว่ามาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ส่งสุขให้กับโลก สร้างความเย็นให้กับธรรมชาติ โดย คอนเซ็ปท์ ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมส่งความสุข สร้างสรรค์ด้วยการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง ในระยะเริ่มต้น 5 KM. ให้กับคนที่มาร่วมเดิน วิ่งในงานโดยครั้งนี้มีคนบันเทิง นักอนุรักษ์ ผู้สูงอายุชาวป่าไม้ คนที่มีใจเดียวกัน จะมาร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง และรับมอบต้นไม้ พันธุ์กล้าไม้จาก กรมป่าไม้ เพื่อไปร่วมกันสร้างคาร์บอนเครดิต ลดความร้อนให้ธรรมชาติ และร่วมกันสร้างอ็อกซิเจน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สำหรับงานนี้ใครที่สนใจหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถมารับกล้าต้นไม้นำไปปลูกที่บ้าน หรือนำส่งไปปลูกในพื้นที่ป่า ชุมชน หรือพื้นที่ที่ร่วมกิจกรรมอย่าง  “บ้านสวนสี่ขา สะเมิง จ. เชียงใหม่ , ไร่ธรรมดา (Nobody) จ. สุพรรณบุรี , สวนพอเพียงคุณนาย อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี, สวนบ้านแม่แต๋ว อ. บางเลน จ. นครปฐม, สวนบัวบ้านปรางค์ อ. คง จ. นครราชสีมา, ไร่สุขสมบูรณ์ ห้วยใหญ่ พัทยา จ. ชลบุรีชุมชนบ้านแม่พวก จ. แพร่ (พื้นที่ป่าสักปลูกแห่งแรกในประเทศไทย) และอีกหลายพื้นที่ในการเชื่อมโยงการปลูกป่า ปลูกธรรมชาติ ไปด้วยกัน  ในวันงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง” จะร่วมส่งสัญลักษณ์การรวมพลังและรับมอบต้นกล้าไม้ ไปด้วยกันในงาน พร้อมส่งต่อพลังดีๆ ผ่านกล้าไม้ ที่กรมป่าไม้ ส่งต่อให้ผู้มีส่วนร่วมในงาน

ในนามชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ เป็นผู้สูงอายุที่ในอดีตมีบทบาทในการทำงานด้านต่างๆ ใน ในสายงานกรมอุทยานฯ , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ และกรมป่าไม้ ร่วมถึงเครือข่าย สังคมการมีส่วนร่วมทำงานด้านอนุรักษ์ อยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยาวนานต่อเนื่อง เมื่อชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า ครั้งนี้ ถึงแม้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพลังของการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ ที่เรามีเป้าหมายในการสร้างสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ ความร่มเย็นจะแพร่กระจายไปทั่วได้ เกิดจากความสมานสามัคคี และทุกๆ คนร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งนี้เชื่อมั่นว่า กิจกรรม เดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ “เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า’ ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ณ สวนวชิรเบญจทิศ (สวนรถไฟ)  ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ขอขอบคุณ หนุ่ม สันติสุข ที่เห็นคุณค่าของกิจกรรมนี้ นำเสนอชื่อกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณเรด แคป ออการ์ไนเซอร์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อให้เกิดกิจกรรมให้กับ ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ จนสำเร็จลุล่วงในครั้งนี้ด้วย

และในงานนี้นอกจากส่วนของเงินรางวัลสำหรับกิจกรรมการแข่งขันเดิน วิ่ง ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 ทั้ง 2 ประเภท แล้วยังมีรางวัลพิเศษ ภาพที่ทรงคุณค่าอีกรางวัลจากศิลปินภาพวาดสีน้ำมัน ขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ ในคอนเซ็ปท์ ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากมายอีกรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน พร้อมเหรียญที่ระลึกและเสื้อวิ่งในงาน เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า ที่ดีไซน์อย่างสวยงาม “ปิดท้าย นายวชิระ  ม่วงแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ ยังเน้นย้ำถืงการร่วมมือทุกภาคส่วนและเชิญชวนร่วมกิจกรรมดีๆ ของ ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ ในครั้งต่อๆ ไป

สำหรับใครที่อยากติดตามภาพบรรยากาศในงานเดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า สามารถคลิกลิ้งก์
ติดตามรายละเอียดได้ทาง FACEBOOK เพจ : เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า    https://www.facebook.com/giveloveforest2024/

หรือเข้ามาที่ แอฟพลิเคชั่น Biggie Thailand :ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ และสามารถเข้ามามีส่วนของกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ ได้ที่สำนักงาน ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ ณ กรมป่าไม้ (บางเขน)