25 พฤษภาคม 2567

สยามคูโบต้าฯ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567  บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด  สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี  มี onsite 40 กว่าท่าน และ online สาขาทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อเเรื่อง NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และ พูดถึงพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น  การรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย ต่อด้วยโภชนาการ workshop การทำอาหารสุขภาพ

วันที่ 21 /5/67 

บรรยาย เวลา   14:00-15:00 น.

ทำอาหาร เวลา 15:00-15:30 น.โดย.พญ.พญ.สุขุมาลย์  สว่างวารี (หมอแหม่ม) สูติแพทย์ มะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชรพ.พญาไท พหลโยธิน ที่จะมาพูดถึงหัวข้อNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก