17 เมษายน 2567

นิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”


Donation HUB สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและสนับสนุนภาพวาดในงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 โดยกลุ่มศิลปินอิสระ'96 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง (ปิดทุกวันพุธ) 
ภายในงานมีภาพวาดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 400 ภาพ จากศิลปินกว่า 200 ท่าน อาทิ ภาพดอกไม้นานาพันธุ์ ภาพวาดสัตว์มงคล ภาพวาดที่สะท้อน ให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต ด้วยเทคนิคในการวาดภาพตามความถนัดของศิลปิน เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค จิตรกรรมลายเส้น หมึกจีน ซึ่งแต่ละภาพล้วนรังสรรค์มาจากความตั้งใจและฝีมือของเหล่าศิลปินที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทรศัพท์ 0 2281 5360-1 

#DonationHUB #สภากาชาดไทย #สานศิลป์สีสันปันบุญเพื่อสภากาชาดไทย