04 เมษายน 2567

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เตรียมขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.10% จองซื้อ 22-24 เม.ย. นี้


4 เมษายน 2567 – “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 เมษายนนี้ นำทุนรุกแผนธุรกิจปี 2567 เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ตั้งเป้ายอดขายกว่า 9,000 ล้านบาท และยอดโอนมากกว่า 3,000 ล้านบาทในปีนี้

ดร. สุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “MJD” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจปี 2567 โดยนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับลักชัวรี มาต่อยอดธุรกิจและพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีความท้าทายอย่างมาก โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์มิวนีค (MUNIQ) 2 โครงการ ใจกลางกรุงเทพฯ มียอดพรีเซล (Pre-sale) แล้วกว่า 4,400 ล้านบาท หุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 โดยจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองอีก 250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

โดยในปี 2567 นี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าต่อตามแผนธุรกิจ โดยได้เปิดตัวโครงการใหม่แล้ว มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ได้แก่ คอนโดมีเนียมระดับลักชัวรี 2 โครงการ คือ โครงการมิวนีค พร้อมพงษ์ (MUNIQ Phrom Phong) และโครงการมิวนีค เจริญกรุง (MUNIQ Charoen Krung) และโครงการอื่นๆที่กำลังจะเปิดตัวภายในปีนี้อีกหลายโครงการ ตั้งเป้ายอดขายกว่า 9,000 ล้านบาทและเป้าหมายยอดโอนมากกว่า 3,000 ล้านบาทในปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์สำคัญขับเคลื่อนองค์กรให้เปลี่ยนสถานะจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็นผู้พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกมิติ นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้มีประกัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่าน 7บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

·       บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  โทรศัพท์ 02-249-2999


·      บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์  02-680-4004


·      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000


·      บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050


·      บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624


·      บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-687-7543


·      บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-5272-73

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน