20 มีนาคม 2567

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปรุ่นล่าสุด XBB.1.5ราคาเข็มละ 1,750 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาทค่าทำบัตร (กรณีมารับบริการครั้งแรก) 20 บาท ปัจจุบันมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นล่าสุด ชนิด monovalent สายพันธุ์ XBB.1.5 อย่างน้อยปีละ 1 เข็ม ดังนี้

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน 
ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อมาแล้วหรือไม่

- ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน 

- โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์

ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ หรือ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก 

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้ตามความสมัครใจ

สถานที่ให้บริการ :
คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. 

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30-12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว เวลา 11.30 น.)

วันอาทิตย์ ปิดทำการ