08 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Socwork Run ครั้งที่ 2


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Socwork Run ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ปลัด พม.) กล่าวเชิญชวน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


📍Update ข่าวสาร พม. ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้ที่ 🔽

🎯Website : msdhs.go

🎯Facebook : กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

🎯Facebook Page : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎯Twitter : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎯Instagram : SocialMsociety

🎯Youtube : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎯Tiktok : @SocialMsociety

 #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #พม_นิวส์  #กระทรวง_พม #พม #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม 

🎯Line official : @hotline1300