14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกันสังคม จับมือ ธกส. MOU เพิ่มความสะดวกผู้ประกันตน ม.40

รมว.แรงงาน "พิพัฒน์"  ส่งเสริมแรงงานอิสระ ให้ได้ความคุ้มครองต่อเนื่อง


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ  นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน  เรือเอก สาโรจน์ คมคาย  ที่ปรึกษากฎหมาย นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน  นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน   และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนงานประกันสังคมให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้ประกันตน ด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ใช้แรงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สำนักงานประกันสังคมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสร้างประกันสังคมยุคใหม่ ผ่าน Best e-Service จากการนำระบบ e-Claim มาใช้ในการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน และพัฒนาช่องทางการชำระเงินสมทบผ่าน Application BAAC Mobile อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า รับจ้างทั่วไป หรือเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีช่องทางในการชำระเงินที่สะดวกครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน                  


ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อ Kick off การให้บริการรับชำระเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application ธ.ก.ส. (BAAC Mobile) เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภูมิภาค และทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งนี้ ยังมีบริการรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง