12 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ได้รับรางวัล "GOLD PRIZE"

ผลงาน “UNSEEN ZOO  EXHIBITION KIOSK”   ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567   

เมื่อเร็ว ๆ นี้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลประเภท "GOLD PRIZE" ผลงาน “UNSEEN ZOO  EXHIBITION KIOSK” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 เมื่อวัน 2-6 กุมภาพันธ์ 2567  จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัย  โดยมีหน่วยงานคือ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Research and Innovation Services (KRIS) พร้อมผลักดัน สนับสนุนคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยได้มีผลงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 

สำหรับผลงานวิจัยของ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ  มีแนวคิดการออกแบบเพื่อผู้พิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้โอกาสในการรับรู้และเข้าใจ การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือการศึกษาหาความรู้เชิงสันทนาการ เช่น การไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ ซึ่งผู้พิการทางสายตา ก็ยังมีความยากลำบากกว่าผู้พิการด้านอื่น ๆ 

ผลงานวิจัยห้องนิทรรศการจำลอง (Unseen Zoo Exhibition Kiosk) ใช้แนวคิดการออกแบบที่เน้นมุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design), แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design), กระบวนการออกแบบแนวคิด (Design Thinking) โดยออกแบบทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ (Wheelchair) ในการเข้าถึง 

ภายในโครงร่างมีการติดตั้งแท่นแสดงข้อมูล โดยบนแท่นนี้จะแสดงอักษรเบรลล์ในลักษณะภาพนูนต่ำ สัญลักษณ์ผู้พิการทางการมองเห็น สัญลักษณ์ผู้พิการทางการได้ยิน และสัญลักษณ์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อบ่งบอกว่าห้องนิทรรศการนี้รองรับการใช้งานผู้พิการทั้ง 3 กลุ่ม มีรอยเท้าสัตว์ขนาดเท่าของจริงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส และมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่เมื่อสแกนจะนำเข้าสู่วิดิทัศน์ข้อมูลสัตว์ และมีล่ามภาษามือแปลข้อความเนื้อหาทั้งหมดตามเสียงบรรยาย 


สจล. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2024 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น งานเสวนา Workshop พร้อมการจับคู่ธุรกิจ ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วม
งานที่  www.expo.kmitl.ac.th 

หรือติดตามข้อูลข่าวสารได้ที่  www.kmitl.ac.th 

 Facebook แฟนเพจ:  KMITL