16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท "GRAND PRIZE"  ในงานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 


เมื่อเร็ว ๆ นี้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐพล  ฤกษ์เกษมสันติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท "GRAND PRIZE"  รางวัลสูงสุดในงาน  และรางวัล "GOLD PRIZE"  ในผลงานวิจัย “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator”  ในงานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024  เมื่อวัน 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ Event Hall 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ      ในปีนี้ สุดยอดนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน Grand Prize จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

-ผลงานเรื่อง “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ  

-ผลงานเรื่อง “Increase Oil Production with Electric Desalter’s Reliability Improvement using U-Channel Electrode Clamp in DS7 West Qurna 1 Field (Iraq)” จาก PT Pertamina (Persero), Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

รวมทั้งรางวัล The Outstanding International Invention & Innovation Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่  

-ผลงานเรื่อง “Morphing eyewear VIAMOF” จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) สาธารณรัฐเกาหลี   

-ผลงานเรื่อง “GreenfilV” Nanocellulose additives and fillers” จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

-ผลงานเรื่อง “A wearable gadget for correcting the knee angle of rickets patients” The First Institute of Researchers and Inventors in I.R. IRAN (FIRI) จาก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ 

-ผลงานเรื่อง “Air Purification Tower with Plasma Technique” จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รางวัล ASEAN Excellence Invention and Innovation Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “GET: A Smart Wastewater System for Industry” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย 

รางวัล International Young Inventor จำนวน 1 รางวัล ได้แก่  

-ผลงานเรื่อง “The Smart Mechanized Farm 2.0” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย  

-รางวัล NRCT Special Award จำนวน 25 รางวัล  

-รางวัล Medal Prize จำนวน 3 รางวัล  

-รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  

-รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ 

-รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 

ในงานวันนักประดิษฐ์ปีนี้มีการจัดแสดงผลงานจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 25 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรจากนานาประเทศจำนวน 30 องค์กร และ 38 องค์กร จากประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การจัดงานให้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ ๆ เพื่อจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ยิ่งใหญ่ขึ้นคาดว่าในงานวันนักประดิษฐ์ปีต่อไปจะมีการขยายขอบข่ายในการนำเสนอผลงานให้มีความหลากหลายขึ้นทั้งในด้านปริมาณและผลงานที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นในหลากหลายมิติขึ้น 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัย  โดยมีหน่วยงานคือ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Research and Innovation Services (KRIS) พร้อมผลักดัน สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยได้มีผลงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ซึ่งผลงานวิจัย “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” ของอาจารย์ณัฐพล ที่ได้รับรางวัลมานี้ เป็นนวัตกรรมเครื่องกำเนิดออกซิเจนความจุสูงเคลื่อนที่ สำหรับเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยผ่านการใช้ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมาแล้ว อีกด้วย 

สจล. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2024 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น งานเสวนา Workshop พร้อมการจับคู่ธุรกิจ ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  www.expo.kmitl.ac.th  

หรือติดตามข้อูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/KRIS.KMITL/posts/864678995455870