28 กุมภาพันธ์ 2567

กว่า 3 ทศวรรษ “ฮาตาริ” แบรนด์ที่เป็นมากกว่าผู้ผลิตพัดลม

ด้วยหลักคิด...สร้างคุณค่าธุรกิจคู่สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน มอบทุนการศึกษา 20 ล้านบาท แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


บนความสำเร็จ “ฮาตาริ” แบรนด์ที่เกิดจากความตั้งใจและแรงบันดาลใจของคุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์
ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ที่ถึงทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฮาตาริ คือ ผู้ผลิตพัดลมชั้นนำของคนไทยอย่างแท้จริง และอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 30 ปี วางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไปพร้อมกัน 

คุณวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนแบรนด์ “ฮาตาริ” ก้าวสู่สหัศวรรษใหม่ในยุคตลาดแข่งขันสูงและมีความท้าทายในทุกมิติ แต่สิ่งที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ 1) ความไม่หยุดนิ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เข้าใจในทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค และ 2) ความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมใส่ใจต่อชุมชนโดยรอบ ภายใต้จุดมุ่งหมายให้     แบรนด์ ฮาตาริ ก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตพัดลมไฟฟ้าระดับสากลที่คนไทยภาคภูมิใจ ครองใจคนไทย เจาะตลาดส่งออกเพิ่ม “นโยบายดำเนินธุรกิจในปี 2567 ฮาตาริยังคงให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจตลาดภายในประเทศ  แต่ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะขยายสัดส่วนตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ประกอบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และภาวะตลาดมีโอกาสเติบโตสูงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ยังเป็นอีกปีที่ฮาตาริมุ่งเน้นพัฒนาภาคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ตรงใจผู้บริโภคในทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ควบคู่กับการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรใหม่ๆ อาทิ การจับมือกับ Habits Design Studio สตูดิโอออกแบบจากอิตาลีที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและมีประสบการณ์ออกแบบให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาแล้วมากมาย เพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจ และทำให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดและอยู่เป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงชีวิตผู้คนมากยิ่งขึ้น” คุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริม สานต่อ DNA สร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจ คืนประโยชน์สู่สังคม 

ปณิธานอันแน่วแน่ที่ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ฮาตาริ มุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับแบรนด์ฮาตาริ ได้รับการสานต่อและต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงานของ “กองทุนฮาตาริเพื่อการศึกษา โดย คุณจุน – คุณสุนทรี วนวิทย์” เป็นปีที่สอง ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่วงการแพทย์และพยาบาล ที่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนกำลังคนที่จะดูแลรักษาชีวิตประชาชน ซึ่งในวันนี้ (14 กุมภาพันธ์) ฮาตาริ โดย คุณสุนทรี วนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนในการส่งต่อความตั้งใจจริงนี้ โดยมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ออกสู่สังคม ซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารกองทุนฮาตาริฯ ผู้บริหารกองทุนฮาตาริฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ศาลายา (ห้อง LRC) กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ฮาตาริ  ไม่เคยหยุดพัฒนาแบรนด์สัญชาติไทยออกไปสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพขีดความสามารถของคนไทยที่ทัดเทียมเวทีโลก ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ฮาตาริ พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนและดีขึ้น
สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในทุกมิติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ของคนไทยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน