24 มกราคม 2567

“นฤมล” หารือ รมช.พาณิชย์จีน ย้ำความสัมพันธ์ด้านการค้าไทยจีน

ด้าน รมช.พาณิชย์จีน ยืนยัน จีนพร้อมสนับสนุนสินค้าการเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พบหารือกับ Mr.Li Fei  รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์จีน ภายหลังการหารือ ผู้แทนการค้าเปิดเผยว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับจีน โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต้องการจะให้ไทย-จีน ใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างกันในการพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งนี้ ภายหลังที่ได้รับตำแหน่งผู้แทนการค้า เลือกที่จะเยือนประเทศจีนเป็นประเทศเเรก เพื่อเเสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เเน่นเเฟ้นระหว่างกัน 

ผู้แทนการค้าไทยได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลจีนได้ให้การส่งเสริมให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย พร้อมทั้งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นหุ้นส่วนทางความมั่นคงทางอาหาร และสินค้าเกษตรของจีน ในการนี้ผู้แทนการค้าไทยได้เสนอให้ประเทศจีนนำเข้าผลไม้สดแบบตัดแต่งแล้วมากขึ้น พร้อมทั้งตอกย้ำถึงความตื่นตัวของไทยด้านการค้าอย่างยั่งยืน เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป ทำให้บริษัทผู้ใช้ยางของจีนมีความมั่นใจในการส่งออกยางไปสหภาพยุโรป


ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทย-จีน ที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาตร์รอบด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยหวังจะได้ร่วมมือกับไทยในการพัฒนาพลังงานสะอาด พร้อมทั้งยืนยัน ว่าจีนจะสนับสนุนสินค้าการเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลไม้ของไทย นอกจากทุเรียนแล้ว จีนยังชื่นชอบผลไม้ไทยอีกหลายชนิด ที่เป็นที่นิยมในจีน  พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์จีน ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมมหกรรมสินค้านำเข้าจีนหรือ CIIE เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการสินค้าของจีน

โดย ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เช่น รถไฟความเร็วสูง พลังงานสะอาด เเละยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรให้มีคุณภาพเเละความต้องการที่มากขึ้น  สินค้าเกษตรที่สำคัญในการส่งออกของไทยมายังจีนคือ ผลไม้สด เช่น ทุเรียน และสับปะรด  เเละหวังให้ไทยเเละจีนร่วมมือกันด้านความมั่นคงทางอาหาร (food security) เพื่อมาตรฐานสินค้าเกษตร


“การนำเข้าเเละส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเเละจีนมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไทยต้องการจะขยายความร่วมมือด้านอุสาหกรรมไม้ไผ่กับจีน จึงขอให้จีนช่วยสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากไม้ไผ่ พร้อมกับฝากให้รัฐบาลจีนสนับสนุนยางพาราของไทย โดยหวังให้ประเทศจีน ซึ่งเป็นพี่ใหญ่เพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยที่หลากหลายมากขึ้นต่อไป” ผู้แทนการค้าไทยกล่าว