22 มกราคม 2567

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” ตามผลผู้ฝึกแรงงานอิสระเชียงราย

นำความรู้ติดตัว ต่อยอดอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 


วันที่ 19 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และตรวจเยี่ยมพบปะให้คำแนะนำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพให้แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 และหลักสูตรขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายพิพัฒน์ กล่าวว่า เชียงรายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเหนือคึกคัก ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ทำให้ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพให้แรงงานอิสระและแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล อาทิ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อเป็นอาชีพเสริมจากภาคเกษตร สามารถทำงานเพื่มรายได้ที่อิสราเอลได้ และหลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของแรงงานในการบำรุงรักษา ซ่อมด้วยตนเอง เป็นต้นนายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ผมได้ให้นโยบายเร่งด่วนไปกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่แรงงานต้องการฝึกอบรม 5 อันดับแรก ได้แก่ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ lOT เพื่อการเกษตรกรรม การซ่อมรถจักรยานยนต์ การซ่อมรถยนต์ และการเชื่อมโลหะตามลำดับ เพื่อให้แรงงานอิสระสามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้ทันที ส่วนผู้ว่างงานที่ต้องการ Up Skill ทักษะฝีมือของตัวเอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน