15 มกราคม 2567

ครั้งแรก! กับพื้นที่แห่งโอกาสของเด็กพิเศษ ต่อยอดงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพ

ในงาน ARTSTORY EVENT AND “ALEX & THE GANG” SHOW CASE

ครั้งแรก! กับการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสสนับสนุนเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ภายใต้ชื่อ ARTSTORY EVENT AND “ALEX & THE GANG” SHOW CASE โดย ARTSTORY BY AUTISTIC THAI โครงการของมูลนิธิออทิสติกไทยที่ใช้ศิลปะเข้ามาบำบัดและสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติก ร่วมกับ “น้องอเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” ศิลปินเด็กพิเศษที่ค้นพบตัวเองจากโลกจินตนาการสู่การเป็นนักเขียนผ่านตัวอักษรบนโลกออนไลน์ และงานดิจิทัลอาร์ท ต่อยอดเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงกับการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชวนเพื่อน ๆ เด็กพิเศษที่มีความสามารถหลากหลายอีก 7 คน มาร่วมจัดแสดงผลงานที่แปลงร่างจากลายเส้นและงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง สร้างความยั่งยืนให้เด็กพิเศษสามารถมีรายได้ มีอาชีพผ่านการทำงานศิลปะ สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษ เปิดพื้นที่แห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

คุณพี-วรัท จันทยานนท์ CEO ARTSTORY เผยว่า “ARTSTORY BY AUTISTIC THAI ต่อยอดจากคลาสศิลปะบำบัดของมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาพัฒนาศักยภาพและสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติก เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นในสังคม และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามความตั้งใจของมูลนิธิฯ ที่จะเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับบุคคลออทิสติก และเห็นว่าผลงานศิลปะของเด็กๆ สามารถนำมาต่อยอดเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หรือกระเป๋า ทำให้เด็กๆ มีรายได้จากฝีมือของตัวเอง สำหรับกิจกรรม ARTSTORY EVENT AND “ALEX & THE GANG” SHOW CASE ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถของเด็กพิเศษที่ไม่แพ้กับศิลปินมืออาชีพ และให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียม

“ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ธนาคารออมสิน  รพ.BMHH  อินโดบิก   แรบบิท แคช และดั๊กแฮมส์ เอนเนอยี่  ที่ให้การสนับสนุน และขอบคุณสยามพารากอน สำหรับการให้พื้นที่ฟรีในการจัดกิจกรรม รวมถึง SCBX Next Tech ที่อนุเคราะห์ให้พื้นที่แห่งโอกาสกับพวกเราจริงๆ  และขอบคุณเหล่านายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่านๆ ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และสินค้าของพวกเรา และตัดสินใจมาเดินแบบเพื่อโชว์สินค้าให้กับพวกเราในครั้งนี้”  

ด้านคุณวชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม กล่าวว่า “ธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายไปสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” หรือ Social Bank ซึ่งหนึ่งในแกนหลักของการดำเนินงานก็คือการให้การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเปราะบาง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยนั้น เป็นกิจกรรมที่ธนาคารทำมาตั้งแต่ปี 2566 โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินเด็กออทิสติกของมูลนิธิฯ เป็นผู้วาดลวดลายบนกระปุกออมสินที่ใช้แจกในแคมเปญวันเด็ก ซึ่งเป็นการจ้างงานผ่านบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ARTSTORY BY AUTISTIC THAI) เพื่อให้เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด อีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนของธนาคารออมสิน ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล BMHH - Bangkok Mental Health Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต หรือ BMHH กล่าวว่า โรคออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) คือ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้านคือ ด้านการเข้าสังคม การพูดหรือด้านภาษา และพฤติกรรมมีการสนใจซ้ำ จากตัวเลขกรมสุขภาพจิต มีข้อมูลประเทศไทยพบอัตราป่วยโรคออทิสติกได้ 6 คนในประชากรทุก ๆ 1,000 คน คาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้มากกว่า  300,000 คน สำคัญที่สุดอย่างแรกคือผู้ปกครอง คุณครูหรือผู้ดูแลต้องเปิดรับ เปิดใจ และยอมรับในตัวเขา ลองสังเกตสิ่งที่เขาชอบทำ สิ่งที่เขาถนัดจริง ๆ แล้วค่อยมองหาวิธีพัฒนาทักษะของเขาเพื่อต่อยอดมันต่อ  อย่างเช่น เรื่องความชอบด้านศิลปะ จุดเด่นของศิลปะแต่ละด้านจะช่วยเสริมพัฒนาการของกลุ่มเด็กพิเศษ แตกต่างกันไป  และช่วยทำให้สมองเรียนรู้การเชื่อมโยงเรื่องราว  พร้อมส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้น ดังเช่น  BMHH  ได้เข้าสนับสนุนกิจกรรม “ALEX & THE GANG” SHOW CASE โดย ARTSTORY BY AUTISTIC THAI แสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง สร้างความยั่งยืนให้เด็กพิเศษสามารถมีรายได้ มีอาชีพผ่านการทำงานศิลปะ สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษ  ที่สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็กเอง

วิธีการรักษาโรคออทิสติกให้มีประสิทธิภาพ คือ การรักษาแบบองค์รวม ผสมผสานร่วมกันกับการบำบัดตามอาการเด่น และยังพิจารณาถึงประเภทของออทิสติกและระดับความรุนแรงในการต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน โดยแพทย์จะให้แนวทางการบำบัดโรคออทิสติกทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนกับผู้ปกครองโดยเน้นการกระตุ้นพัฒนาการ การเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมและการปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร่วมกันกับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ การเรียนรู้และการสื่อสาร รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และลดการพึ่งพา

คุณณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  กิจกรรม Alex &The Gang ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราร่วมสนับสนุน  เพราะเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ในแสดงศักยภาพของคนทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งรวมถึงบุคคลออทิสติกด้วย เราอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผ่านงานศิลปะของน้อง ๆ ศิลปิน ARTSTORY BY AUTISTIC THAI ทั้ง 8 คน  รวมถึงน้องอเล็ก ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงฝีมือการออกแบบลวดลายกราฟิกน่ารัก ๆ บนสินค้า และผลิตภัณฑ์ของพวกเขา อย่างน้อยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และแสดงให้ทุกคนได้เห็นในฝีมือไม้ลายมือที่เป็นมืออาชีพ และเป็นได้รับการยอมรับ  

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา อินโนบิก มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ Life Science เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีความยั่งยืน และเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน”


น้องอเล็ก - ชนกรณ์  พุกะทรัพย์  ศิลปินเด็กพิเศษ   กล่าวว่า  “ผมขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ คนที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมครั้งนี้   ผมดีใจมาก ๆ และภูมิใจมากเช่นกัน  ตอนนี้ผมมีความสุขกับการวาดภาพ และออกแบบงานต่าง ๆ ผมได้ค้นพบสิ่งที่ชอบและมีโอกาสลงมือทำ แม้ผมจะเป็นออทิสติก แอลดี แต่ผมทำมันได้ ฝากถึงเพื่อนที่เป็นเหมือนกับผมว่าการจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นให้พบว่าความสุขของเราคืออะไร และลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอายเลยครับ You can do it I can do it. # อย่ายอมแพ้”