26 มกราคม 2567

เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9

รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เร่งไทยช่วยหยุดโลกเดือด ชวนช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

3 วันเท่านั้น!! “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” เริ่มตั้งแต่วันนี้- 28 มกราคม 2567 งานเดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ช้อปได้ครบครัน ทั้งความรู้ เครือข่าย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าว ผัก ผลไม้ สดใหม่ ส่งตรงจากสวน อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft ต่างๆ จากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ ขนมาให้ ช้อปจุใจ กว่า 200 บูธ นับ 1,000 รายการ อีกทั้งกิจกรรมเวิร์คช็อปน่าสนใจหมุนเวียนมาให้สนุกกันทุกวัน รวมถึงความรู้ดีๆ อีกมากมาย ที่คนอินทรีย์ขนมาแบ่งปัน ผ่านเวทีเสวนา และกิจกรรมต่างๆภายงาน 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เข้าฟรี!!

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า จากที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero Emissions” ภายในปี 2065 ภาคการเกษตรในภาพรวมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากแต่การทำเกษตรอย่างเข้าใจด้วยระบบอินทรีย์จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญดังกล่าว

“ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมได้มาในงานนี้ ได้เห็นการรวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะคนไทยจะได้มีอาหารที่ปลอดภัย ทั้งยังช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น งานวันนี้จึงเป็นการยืนยันถึงโอกาสและอนาคตของคนไทยและประเทศไทยที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเรา”


ด้านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่เกษตรกรรมถึงกว่า 6.5 แสนไร่หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครปฐมที่มีการนำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety Hub ด้วยการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และงานสังคมสุขใจ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 ในปีนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม เพราะนอกจากจะสร้างการตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และเพิ่มโอกาสการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในอนาคตส่วนนายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นจนกลายเป็น“โลกเดือด”แล้วในวันนี้ UN เตือนให้มนุษยชาติเร่งลงมือร่วมกันแก้ปัญหา ขณะที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คนไทยจึงต้องช่วยกันลงมืออย่างเร่งด่วน “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” นี้ นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและเครือข่ายอื่นๆ ทั่วประเทศกว่า 200 ราย ซึ่งเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ครั้งสำคัญ มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เช่น เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป การลดต้นทุน การจัดการขยะอาหาร การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดการเพิ่มอุณหภูมิของโลกได้ โดยทุกคนมีส่วนร่วมลงมือทำ

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 4 โชน ได้แก่ โซน A ประกอบด้วย เวทีจับคู่ธุรกิจ Business Matching และศึกษาการจัดการขยะอาหาร เวทีกิจกรรมเสวนา พูดคุยงานวิชาการ กิจกรรม Workshop และแนะนำโซลูชั่นช่วยการทำเกษตรด้วยเครื่องจักรต่างๆ โดยคูโบต้า และโซนนี้เป็นพื้นที่ตลาดสุขใจ มีสินค้าหลากหลายให้ช้อป เช่น อาหารปรุงสดพร้อมทาน อาหารแปรรูป อาทิ ข้าวจี่ ข้าวปุ๊ก อาหารทะเล สังขยาฟักทอง โกโก้ ขนมกุยฉ่ายยอดแหลม สเต็ก ส้มตำ น้ำอ้อย น้ำเลม่อน เป็นต้น

โซน B ประกอบด้วย เวทีกลาง นำเสนอกิจกรรมชวนคุย เช่น โครงการร้านปันกัน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมกับชุมชน กิจกรรม workshop ทำดอกไม้ โคมไฟ จากพลาสติก มีการจำหน่ายงาน Art & Craft และกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก จากโครงการ“วน” เปิดจุดรับถุงและฟิล์มพลาสติกยืด บูธ SCGP ให้ความรู้ถังหมักคู่ดิน และ SMS นำเสนอเครื่องย่อยเศษอาหารขั้นต้น รวมถึงสนุกกับกิจกรรมรักษ์โลก ที่บูธ TOCA สะสมคะแนน Earth Points แลกรับของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งแนะนำแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการคาร์บอนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างมีส่วนร่วม

โซน C ประกอบด้วย บูธ ททท. นำเสนอ การท่องเที่ยว Amazing Organic เที่ยวตามข้าว เที่ยวชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่ และบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต เครือข่าย Central Tham ขนทัพชุมชนนำสินค้าเด่นมาจำหน่าย รวมถึงบูธ GC นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน LUFFALA และเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด และ RXV Wellness Village นำเสนอการบริการด้านสุขภาพ อีกทั้งบูธจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการจากเครือข่าย ส.ป.ก. และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

โซน D ประกอบด้วย กิจกรรมเด็ก KID zone สนุกกับกิจกรรม ย้อมผ้าจากเปลือกไม้ ทำยาดมสมุนไพร ทำน้ำมันอโรม่า เรียนรู้วิถีชาวนาไทย โซนนี้ยังมีกิจกรรมจากเครือข่าย ส.ป.ก. เช่น สาธิตการทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร การทำเส้นบุก และพิเศษกับกิจกรรม “อังเคิลรีย์แก๊ง” อร่อยกับสำรับ “โอมากาเห็ด × สังคมสุขใจ” การเลี้ยงไส้เดือนและหนอนทหารดำ และ Workshop Rethink & Upcycling พลาสติกแปลงเป็นของใช้ในบ้าน (เฉพาะ ศุกร์ 26 มค.67 เท่านั้น) และผ่อนคลายกับบริการด้านสุขภาพกับ ลีลาเวชตอกเส้น และสมุนไพรแช่เท้าบางกะเจ้า

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 งานประจำปีของคนรักสุขภาพ จัดขึ้นโดย มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล Rxv Wellness Village PTTGC SCGP สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

ปีละครั้งเท่านั้น!! จัดต่อเนื่อง 3 วัน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 – อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เข้างานฟรี เปิดให้ช้อป
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


ผู้สนใจสามารถสอบถามโปรแกรมงาน และข้อมูลการเดินทางได้ที่ โทร. 034 322 588-93 หรือดูรายละเอียดที่ Facebook : งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน