22 ธันวาคม 2566

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 เข้าพบผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล


“แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 เข้าพบผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประกวด “คุณวิชัย ทองแตง” ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล “นพ.ธนารักษ์  สถาพรวรศักดิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกัน 

“พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี” ผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลพญาไท 2  ให้การต้อนรับ “Miss Universe Thailand 2023”  นำโดย “แม่ปุ้ย หรือ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ผู้บริหารการประกวดเวที Miss Universe Thailand และสาวงาม “แอน-แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 เข้าพบผู้บริหาร รพ. เพื่อขอบคุณที่สนับสนุน และสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร  ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 23 อาคาร B