17 ธันวาคม 2566

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคริสต์มาสประจำปี ในธีม “คริสต์มาสสีสรรสดใส”

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) นำโดย ดร.โสภาพิมพ์ (เศรษฐบุตร) สิมะกุลธร นายกสมาคมฯ 

จัดงานคริสต์มาสประจำปี ในธีม “คริสต์มาสสีสรรสดใส” ที่ห้องสยามบอลรูม โรงแรมแล็งแคสเตอร์ โดยมีร้องเพลงคริสต์มาสคอรัสจากคณะประสานเสียง “Christ Choir”  มีการประกวดร้องเพลง โดยกมลวัณ บุณยัษฐิติ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนในการแข่งขันประกวดแต่งกายนั้น ภมร แดส คว้ารางวัลฝ่ายชายไปครอง และชากุนตลา กูร์บานี (Shakuntla Gurbani) คว้ารางวัลฝ่ายหญิงไปครอง ได้รับสายสะพาย และกิ๊ฟต์ว๊าวเชอร์โอเอซิส-สปาจากเอิร์ธ สายสว่าง มีรางวัลจับฉลากอีกมากมาย  
ส่วนวรสุดา ชุมสาย ณ อยุธยาคว้าเงินรางวัล 9,000.-บาท จากการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ สนอ ครบ 90 ปี ในปีหน้า ตั้งใจพาลูกชายสุดหล่อพิชญ พิชัยรณรงค์สงคราม ไปเลี้ยงฉลองชัยชนะต่อไปจัดงานคริสต์มาสประจำปี ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ หรือ ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์  (เลขาธิการ) ของสมาคมฯ ทุกคนสนุกสนานกันถ้วนหน้า